SCIOS-wetgeving

SCIOS-wetgeving

Stichting Certificatieregeling voor Inspectie en Onderhoud aan Stookinstallaties (SCIOS)

Regelmatig onderhoud en controle aan uw stookinstallaties is van groot belang om een veilige en bedrijfszekere werking te waarborgen. Bovendien vindt in een goed onderhouden toestel een schonere verbranding plaats, bij een lager energieverbruik. Dit is goed voor het milieu en zorgt voor lagere energiekosten. Inspectie van stookinstallaties en brandstofleidingen is door de overheid verplicht. De technische regelgeving voor het uitvoeren van inspecties, onderhoud en emissiemetingen is ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties en wordt opgesteld en beheerd door de Stichting Certificatieregeling voor Inspectie en Onderhoud aan Stookinstallaties (SCIOS).

Contact met de specialist

Specialist Werktuigbouwkunde Alex van Heck

Wil je meer informatie over wat wij voor jou kunnen betekenen? Vul dan het formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Alex van Heck - Projectleider

Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)

De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) is een belangrijke basis voor de effectieve uitvoering van inspectie en onderhoud. Bovendien wordt door het uitvoeren van inspecties en goed onderhoud voldaan aan de eisen van de overheid én van verzekeraars.

Periodiek onderhoud en inspecties

Stookinstallaties met een gezamenlijk opgesteld nominaal vermogen dat gelijk aan of groter dan 100 kW is, moeten jaarlijks worden onderhouden en minimaal eens per vier jaar worden geïnspecteerd op veiligheid en doelmatigheid door een gecertificeerd bedrijf, zoals Hoppenbrouwers Techniek. De periodieke inspectie is een uitgebreide veiligheidsinspectie van de stookinstallatie en de ruimte waarin deze staat opgesteld.

Inspectie van de gasleiding (Scope 7a)

Volgens dezelfde regelgeving moet ook de gasleiding geïnspecteerd worden, vanaf de gasmeter tot het stooktoestel. Samen met de inspectie van de ketel(s) en de stookruimte, wordt hiermee een integrale veiligheid gewaarborgd van de gehele stookinstallatie.

Indien de installatie voldoet aan de voorschriften ontvangt u een inspectieverslag en een certificaat. Hiermee kunt u aan de milieu-inspecteur en uw verzekeringsmaatschappij aantonen dat op dit punt aan de wetgeving is voldaan.

Zorgplicht

Vanaf 2015 voert de overheid nadrukkelijk de zorgplicht op, waarbij de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is voor de gevolgen van incidenten. U bent als eigenaar verplicht om risico’s voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken en passende preventieve maatregelen te nemen. Periodiek onderhoud en inspectie laten uitvoeren door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf zoals Hoppenbrouwers geeft voldoende garantie dat aan de gestelde zorgplicht is voldaan.