Administratieve gegevens

Administratieve gegevens

Rabobank Hart van Brabant
Burg Verwielstraat 6
5061 JB Oisterwijk

IBAN: NL 48 RABO 0152002847
BIC code: RABONL2U
G-rekening: 9910.70.380
IBAN code van de G-rekening: NL 17 RABO 0991070380

Kamer van Koophandel Tilburg
KvK nummer 18 034 290
hoofdactiviteit 453101
nevenactiviteit 3220

BTW nummer: NL 8001.33.596.B01
Loonbelastingnummer: NL 8001.33.596.L.01
Aansluitnummer UWV: 011-131.702.77-01-01

U kunt hier diverse verklaringen downloaden.

G-rekening overeenkomst

Convenant met belastingdienst

Verklaring betalingsgedrag

Uittreksel KvK

Non-faillissementsverklaring

Registratienummer SBIB: 11-08-01936

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden voor installatiebedrijven kunt u hier inzien. Mocht u een gedrukt exemplaar willen, belt u ons dan even.

ALIB 2007 (algemene leveringsvoorwaarden installerende bedrijven)

ALIB 2007 – English version (general terms of delivery of installation companies)

AVIC 2016 (algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten)

Hoppenbrouwers Techniek Rosmalen

KvK: 16054852
IBAN: NL 55 RABO 0144500353
BTW: NL 0082 10 639 B01
G-rekening: NL 06 RABO 0991055543
Loonbelastingnr: NL 008210639L01

KvK uittreksel
G-rekening overeenkomst
Verklaring betalingsgedrag

Hoppenbrouwers Techniek Sittard

KvK: 14042160
IBAN: NL49 RABO 0137 9030 06
BTW: NL 00 97 01 461 B01
G-rekening: NL95 RABO 0991 0458 90
Loonbelastingnr.: NL 009701461L01

KvK uittreksel
G-rekening overeenkomst
Verklaring betalingsgedrag

Technodak BV

KvK: 06059224
IBAN: NL 31 ABNA 0524 2641 47
BTW: NL 0092.15.566.B01
G-rekening: NL 76 ABNA 0994 0839 04
Loonbelastingnr.: NL 009215566L02

KvK uittreksel
G-rekening overeenkomst
Verklaring betalingsgedrag