De CO2-prestatieladder

Duurzaamheid vormt een belangrijk speerpunt voor Hoppenbrouwers Techniek. Niet alleen in de advisering en aanleg van installaties van onze opdrachtgevers met bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen, maar ook in onze eigen bedrijfsvoering. Zo zijn de bedrijfspanden al behoorlijk verduurzaamd en wordt er op het gebied van vervoer met een milieubewust wagenpark gereden om de CO2 uitstoot per km zo laag mogelijk te houden.

Downloads

Hieronder is een weergave van de opgestelde documenten t.b.v. de CO2 prestatieladder. De indeling is op basis van de verschillende invalshoeken en genummerd op basis van de auditchecklijsten uit het handboek CO2 prestatieladder versie 3.1

Invalshoek A & B: Inzicht en Reductie

Een uitgewerkte CO2 emissie-inventaris (3.A.1) en verificatie (3.A.2), inclusief gedefinieerde reductiedoelstellingen (3.B.1):

Invalshoek C & D: Transparantie & Participatie

Communicatieplan

Invalshoek C: Transparantie | Communicatieplan (3.C.1 en 3.C.2) over de wijze waarop intern en extern gecommuniceerd wordt over de CO2 footprint, de reductiedoelstellingen en over projecten welke met gunningvoordeel verkegen zijn:

Bekijk document

Keteninitiatief

Invalshoek D: Participatie | Actieve deelname aan initiatieven in de sector en/of keten (3.D.1).

Bekijk document

Bovenstaande documenten zijn tevens te raadplegen via de website van SKAO.

Ontvang onze nieuwsbrief