Inspecties

Inspecties voor zorg & woningbouw

Veilig wonen: dat wil iedereen toch? Installaties in uw woon- of zorgcomplex moeten veilig zijn en voldoen aan de norm NEN1010. Dit is een minimumeis en deze wordt toegepast bij het ontwerp en de aanleg van de elektrische installaties.

Inspecties NEN1010

Als erkend installateur werkt Hoppenbrouwers standaard volgens de norm NEN1010. Het uitgangspunt is dat elektrische voorzieningen niet mogen leiden tot gevaarlijke situaties en beschermd moeten worden tegen oververhitting door overbelasting. Na oplevering van elektrische installaties inspecteren onze onafhankelijke inspecteurs deze volgens de norm. Zo weet u zeker dat u op uw installaties kunt rekenen.

Periodieke inspecties zorg- en woningbouw

Als woningeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrische installatie in uw woning. Woningcorporaties en verhuurders van woningen hebben deze zorgplicht als het gaat om huurwoningen. Zij moeten een inspecteur inschakelen voor periodieke inspecties of bij veranderingen aan de installatie. Door regelmatig een inspectie uit te laten voeren volgens de norm NEN3140, weet u zeker dat de elektrische installaties niet leiden tot gevaarlijke situaties.

Inspecteren voor de zorg

Bij inspecties binnen zorgcomplexen is flexibiliteit van groot belang. In overleg met u bepalen we wanneer de inspecties het beste plaats kunnen vinden. In het geval van gesloten afdelingen, is het meest geschikte moment als er geen bewoners in de openbare ruimtes zijn.

Gecertificeerd inspecteur

Hoppenbrouwers hecht veel waarde aan kwaliteit. We zijn Dekra-gecertificeerd voor laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen (ISO 9001-2008 en de ISO 14001:2004). Voor het uitvoeren van inspecties aan elektrische installaties zijn wij Scios-gecertificeerd.