Inspecties Inspecties voor water & infra

Inspecties voor water & infra

Binnen waterzuiveringen en drinkwaterbedrijven wordt steeds meer gebruik gemaakt van elektrotechnische installaties en machines. Om een optimale werking en continuïteit hiervan te kunnen garanderen, is het belangrijk om deze installaties en machines binnen waterschappen regelmatig te laten inspecteren.

Inspecteren op het juiste moment

Onze medewerkers hebben veel ervaring met het werken voor waterschappen. Ze weten hoe uw processen werken en wat hierbij komt kijken. Zo is bij het uitvoeren van inspecties voor waterschappen flexibiliteit van groot belang. Niet alleen om de continuïteit van processen te waarborgen, maar ook vanwege de stand van het water. Bij harde regen is een inspectie bijvoorbeeld niet verstandig. Hopenbrouwers denkt met u mee en zorgt ervoor dat de inspecties op een voor u goed moment worden uitgevoerd.

Keuring elektrische installaties

Bij een inspectie van de elektrische installaties kijken onze inspecteurs door middel van visuele inspecties, metingen of thermografische inspecties of de installaties aan alle veiligheidseisen voldoen. Bij de oplevering van elektrotechnische installaties keuren we deze volgens de NEN1010. Vervolgens moeten installaties regelmatig geïnspecteerd worden volgens de norm NEN3140.

Benieuwd naar ons werk? Hoppenbrouwers keurde de installaties van Brabant Water volgens de norm NEN3140.

Keuring machines

Hoppenbrouwers is Certified Machinery Safety Expert (CMSE). In deze rol kunnen wij u adviseren over de volledige veiligheid van uw waterbedrijf en kunnen we de inspecties van uw machines uitvoeren volgens de NEN-EN-IEC 60204-1. Deze norm is van toepassing op grote machines, besturingskasten en elektrische installatiedelen van machines.

Overige inspecties

Ook de blusmiddelen en noodverlichting binnen uw waterschap moeten regelmatig worden geïnspecteerd. Zo weet u zeker dat u hierop kunt rekenen bij een brand of bij stroomuitval.

Achterstallig onderhoud aan blusmiddelen kan bovendien leiden tot hoge boetes. Ook deze inspecties kan Hoppenbrouwers voor u uitvoeren.