Inspecties Inspecties voor retail

Inspecties voor retail

Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt binnen de retail. Hierbij horen ook veilige elektrische installaties. Het is belangrijk om deze zowel bij de aanleg als periodiek te laten inspecteren volgens de norm NEN3140. Zo hoeft u zich over de veiligheid geen zorgen te maken en kunt u zich richten op uw core business.

Inspecties voor winkels

Onze inspecteurs kunnen elektrische installaties in uw winkel inspecteren volgens de norm NEN3140. Hiermee weet u zeker dat u aan de verplichtingen van de Arbowet voldoet en uw medewerkers een veilige en gezonde omgeving biedt. Wij voeren inspecties uit door visuele inspectie, metingen of thermografisch onderzoek. Zo is zeker dat de installaties niet leiden tot gevaarlijke situaties door oververhitting of overbelasting. Na de inspectie ontvangt u een rapport met onze bevindingen.

Keuring blusmiddelen retail

De Arbowet, verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten stellen ook het keuren van blusmiddelen verplicht. Achterstallig onderhoud kan in dit geval leiden tot hoge boetes of zelfs het sluiten van uw winkel. Wij controleren de blusmiddelen volgens de NEN2559.

Noodverlichting

Noodverlichting zorgt ervoor dat klanten en medewerkers uw pand snel en veilig kunnen verlaten wanneer de stroom uitvalt. Een regelmatige controle van de noodverlichtingsinstallatie is belangrijk om zeker te weten dat deze werkt. Onze inspecteurs voeren niet alleen deze controles uit, maar kunnen de installatie ook herstellen of vervangen als deze niet goed werkt.

Certificeringen

Wij zijn door Dekra gecertificeerd volgens de ISO 9001-2008 en de ISO 14001:2004. Dat houdt in dat wij laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen mogen inspecteren. Daarnaast zijn wij door Scios gecertificeerd voor elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.