Inspecties Inspecties voor onderwijs

Inspectie voor onderwijsinstellingen

Scholen vormen een prettige en veilige omgeving voor leerlingen, studenten en medewerkers. Om hiervoor te zorgen, is het belangrijk om jouw school of onderwijsinstelling periodiek te laten inspecteren volgens de norm NEN3140. Zo weet je zeker dat de elektrische installaties aan alle eisen voldoen.

Inspecties zonder overlast

Hoppenbrouwers heeft veel ervaring op het gebied van inspecties voor het onderwijs en houdt hierbij rekening met jouw branche. We begrijpen dat de lessen door moeten kunnen gaan, maar dat je er tegelijkertijd op wilt kunnen rekenen dat uw elektrische installaties veilig zijn. Daarom gaan we zo geruisloos mogelijk te werk. We kunnen ook buiten de lesuren langskomen voor een inspectie.

Onze inspecteurs werken onder andere bij een aantal scholen in de gemeente Oisterwijk. De installateurs hebben vaste locaties en kennen de weg. Zo werken we efficiënt en beperken we de risico’s.

Typen inspecties voor het onderwijs

Ouderdom of achterstallig onderhoud kan ertoe leiden dat elektrische installaties oververhit of overbelast raken. Met een inspectie kunnen we problemen op tijd signaleren en oplossen. We kunnen jouw installaties inspecteren met behulp van visuele inspecties, metingen en thermografische inspecties.

Naast uw elektrische installaties kunnen we ook de blusmiddelen binnen uw onderwijsinstelling keuren. Ook dit is verplicht door de Arbowet, verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten. Met een periodieke inspectie kunnen gebreken vroegtijdig opgespoord worden en loop je geen enkel risico. Wij controleren de blusmiddelen volgens de NEN2559.

Tot slot nemen we ook graag het onderhoud en de inspectie van uw noodverlichting voor onze rekening. Mocht deze installatie niet goed werken, dan kunnen we deze herstellen of vervangen.

Certificeringen

Hoppenbrouwers is door Dekra gecertificeerd volgens de ISO 9001-2008 en de ISO 14001:2004. Dat houdt in dat wij laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen mogen inspecteren. Daarnaast zijn wij Scios-gecertificeerd voor elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.