Inspecties

Inspecties voor kantoren

Een veilige en gezonde omgeving is een basisvoorwaarde om prettig te kunnen werken. Als werkgever bent u volgens de Arbowet zelfs verplicht om uw medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Een juiste en regelmatige inspectie van uw elektrische installaties volgens de norm NEN3140 draagt hier aan bij.

Uw kantoor laten inspecteren

Hoppenbrouwers verzorgt inspecties van kantoren, zodat u zeker weet dat de elektrische installaties hier geen gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld door oververhitting of overbelasting. Wij keuren de installaties door visuele inspectie, metingen en thermografisch onderzoek. Na afloop ontvangt u een rapport met de bevindingen.

Keuring blusmiddelen kantoren

Ook het keuren van blusmiddelen is voor kantoren verplicht gesteld door de Arbowet, verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten. Bij een brand moet u kunnen rekenen op goedwerkende blusmiddelen. Achterstallig onderhoud hieraan kan niet alleen leiden tot onveilige situaties, maar ook tot hoge boetes of zelfs het sluiten van uw bedrijf. Wij controleren de blusmiddelen volgens de NEN2559 op onder meer blusprestaties, de worplengte en lange spuitduur.

Noodverlichting

Wanneer de stroom uitvalt, kunnen medewerkers en bezoekers met behulp van noodverlichting het gebouw veilig verlaten. Een regelmatige controle van de noodverlichtingsinstallatie is belangrijk om zeker te weten dat deze goed werkt. Onze inspecteurs voeren niet alleen deze controles uit, maar kunnen de installatie indien nodig ook herstellen of vervangen.

Certificeringen

Wij zijn door Dekra gecertificeerd volgens de ISO 9001-2008 en de ISO 14001:2004. Dat houdt in dat wij laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen mogen inspecteren. Daarnaast zijn wij Scios-gecertificeerd voor elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.