Inspecties Inspecties voor industrie

Inspecties voor industrie

De Arbowet verplicht werkgevers om voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. Het is daarbij belangrijk om de elektrotechnische installaties en machines binnen uw pand regelmatig te laten inspecteren. Ook de blusmiddelen en noodverlichting moeten regelmatig gekeurd worden.

Flexibele inspecties industrie

Hoppenbrouwers heeft veel ervaring als inspecteur in de industrie. We denken graag met u mee over een optimale veiligheid binnen uw bedrijf. En: over de mogelijkheid om inspecties uit te voeren zonder dat uw medewerkers of bedrijfsprocessen hier overlast van ondervinden. Indien gewenst komen we ook na kantooruren of in het weekend. Hoppenbrouwers is door Dekra gecertificeerd voor laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen (ISO 9001-2008 en de ISO 14001:2004) en Scios-gecertificeerd voor elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

NEN1010 en NEN3140

Bij de oplevering van elektrotechnische installaties, zorgen we ervoor dat deze gekeurd zijn door ons inspectieteam volgens de NEN1010. Om de veiligheid van elektrotechnische installaties in de industrie te garanderen, is het belangrijk dat deze vervolgens regelmatig geïnspecteerd worden volgens de norm NEN3140. Ook deze keuring kunnen de inspecteurs van Hoppenbrouwers voor u uitvoeren. Bij een inspectie kijken we of installaties niet leiden tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door oververhitting of overbelasting. Wij keuren de installaties door visuele inspectie, metingen of thermografische inspectie.

Benieuwd naar ons werk? Bij machinebouwer Meco Equipment Engineers keuren we de installaties volgens de NEN3140. Ook bij soft- en hardwareproducent voor beveiligingssystemen Iolan verzorgden wij deze inspectie en de arbeidsmiddeleninspectie.

Machineveiligheid

Veilige machines zijn machines die goed geïnstalleerd zijn, goed werken en goed gebruikt worden. De Arbowet stelt bovendien dat u uw machines periodiek moet laten inspecteren en een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet laten uitvoeren. Grote machines, besturingskasten en elektrische installatiedelen van machines vallen onder de NEN-EN-IEC 60204-1 (elektrische uitrusting machines). Als Certified Machinery Safety Expert (CMSE) kan Hoppenbrouwers u adviseren over de volledige veiligheid van uw industriepand op basis van de normen en wetgeving en kunnen we de inspecties van uw machines uitvoeren.