Inspecties

Inspecties

Binnen distributiecentra en logistieke centra gaat het werk vaak 24 uur per dag door. U streeft naar efficiëntie en wilt bovendien uw medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving bieden. Sterker nog: de Arbowet verplicht u hiertoe. Gelukkig hoeft een inspectie van de elektrische installaties en blusmiddelen binnen uw bedrijf uw bedrijfsproces niet te verstoren.

Machineveiligheid distributie en logistiek

Binnen uw distributie- of logistiek centrum is het belangrijk dat er met veilige machines wordt gewerkt. Hoppenbrouwers is Certified Machinery Safety Expert (CMSE). We kunnen u adviseren over de volledige veiligheid van uw distributiecentrum op basis van de normen en wetgeving en voeren inspecties uit op het gebied van machineveiligheid. Ook voor het periodiek uitvoeren van een door de Arbowet verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bent u bij ons aan het juiste adres.

Bij een veilige omgeving, horen ook veilige elektrische installaties. Door deze te laten inspecteren volgens de norm NEN3140, weet u zeker dat deze installaties niet tot gevaarlijke situaties leiden. Wij keuren deze installaties door visuele inspectie, metingen en thermografische inspectie.

Inspecties nieuwe distributie- of logistiek centra

Schakelt u ons bij de bouw van uw distributie- of logistiek centrum in voor de gebouwgebonden elektrotechnische installaties? Dan zorgen we ervoor dat deze bij de oplevering volgens de NEN1010 gekeurd worden door ons inspectieteam. Dit deden we bijvoorbeeld bij het distributiecentrum van Primark.

Gecertificeerd inspecteur

Hoppenbrouwers is door Scios gecertificeerd voor elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen en door Dekra gecertificeerd voor inspecties aan laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen volgens de ISO 9001-2008 en de ISO 14001:2004.