Water & Infra

Water & Infra

Hoppenbrouwers Techniek heeft jarenlange ervaring binnen de watersector, weet wat er speelt en biedt hierdoor voor elk vraagstuk een passende oplossing. Zo krijgt het thema duurzaamheid steeds meer aandacht binnen waterbedrijven. Een groeiend aantal drinkwaterbedrijven en waterzuiveringen benut haar terrein op duurzame wijze, door via zonnepanelen energie op te wekken.

Waterzuivering

Iedere dag verwerken bedrijfs- en rioolwaterzuiveringsinstallaties en gemalen grote hoeveelheden afvalwater. Als gevolg van veroudering, strengere eisen, fusies en automatisering moeten deze installaties regelmatig gerenoveerd of vernieuwd worden. Hoppenbrouwers heeft veel ervaring  met afvalwaterprojecten en voert deze uit voor waterschappen, gemeenten en productiebedrijven.

Waterwinning

De kwaliteit en leverbetrouwbaarheid van drinkwater is ontzettend belangrijk en moet daarom voldoen aan verschillende eisen. Hoppenbrouwers heeft veel grote drinkwaterprojecten uitgevoerd voor waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven. We weten hoe de processen van waterzuivering en -winning in elkaar zitten en helpen u graag aan de eisen te voldoen.

Vast aanspreekpunt

De opdrachtgevers van onze projecten zijn divers: soms werken we rechtstreeks voor de klant als hoofdaannemer, soms zitten we in een bouwteam en werken we in opdracht van de hoofdaannemer. In alle gevallen zorgen we ervoor dat de klant een vast aanspreekpunt heeft in ons team.

Jan-Willem Ansems

Jan-Willem Ansems

Commercieel Manager

Mobiel: 06-21241714