Hoppenbrouwers behaalt CO2-doelstellingen in 2023

Hoppenbrouwers heeft in 2023 haar CO2-doelstellingen behaald. De technisch dienstverlener, die begin dit jaar opnieuw trede 3 bereikte op de CO2-Prestatieladder, laat hiermee zien dat duurzaamheid hand in hand gaat met succes.

CO2-voetafdruk 2023

De totale CO2-uitstoot van Hoppenbrouwers bedroeg 4.714 ton. Omdat we als organisatie jaarlijks groeien en dus ook meer CO2 uitstoten, wordt de totale CO2-emissie uitgedrukt in ton CO2 per miljoen euro omzet. De CO2 emissie over 2023 bedraagt dan 13,5 ton CO2 per €1 miljoen omzet. Dit betekent een reductie van 15% vergeleken met het jaar ervoor!

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een hulpmiddel dat bedrijven en overheden in Nederland ondersteunt bij het verminderen van hun CO2-uitstoot. Het instrument werd oorspronkelijk ontwikkeld door Prorail in 2009 en is in 2011 overgedragen aan de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), die het nog steeds beheert. De CO2-prestatieladder heeft wijdverbreide acceptatie gekregen in de Nederlandse zakelijke gemeenschap, waarbij tevens is aangetoond dat bedrijven sneller CO2 reduceren wanneer ze in het bezit zijn van een CO2-bewust certificaat.

Doelstellingen voor 2024

We blijven ons richten op een jaarlijkse CO2-reductie van 6% van 2022 tot 2030 voor onze scope 1-activiteiten. Hoewel we in 2023 deze doelstelling ruimschoots hebben behaald, zien we dat de afname zal verminderen naarmate meer voertuigen in ons wagenpark elektrisch worden. Voor 2024 zetten we opnieuw in op deze 6% reductie.

Ons gebruik van groene elektriciteit (scope 2) zal naar verwachting toenemen als gevolg van bedrijfsgroei en de overschakeling naar elektrische voertuigen.

We hebben de scope 3-doelstelling voor 2% CO2-reductie ten opzichte van 2021 gehaald, ondanks meer zakelijk verkeer met privéauto’s in 2023. Deze toename kwam na een forse daling in 2022, veroorzaakt door de stijgende brandstofprijzen. We zetten ons in om deze reductie van 2% ook de komende jaren te handhaven.

Streven naar CO2-ladder niveau 5

Hoppenbrouwers zet ambitieuze stappen richting niveau 5 op de CO₂-ladder. Het bedrijf onderzoekt de bredere impact van zijn activiteiten, inclusief de productie van materialen en het gebruik van zijn installaties. Meer details over deze initiatieven delen we later dit jaar via onze website en op intranet voor onze medewerkers.

Heb je vragen of suggesties over hoe we onze CO2-uitstoot kunnen verminderen?

We horen graag van je! Stuur je ideeën of suggesties per e-mail naar Wouter Hendrickx, onze programmamanager Duurzaam Ondernemen.

Wouter Hendrickx

Programmamanager Duurzaam Ondernemen

Meer over duurzaamheid

Dit is de meerwaarde van inzicht in milieuprestatie en scope 3-emissies

BlogDuurzaamInnovatieWetgeving
Lees meer over Dit is de meerwaarde van inzicht in milieuprestatie en scope 3-emissies

Duurzaamheid in nieuwe fase: hoe CSRD ons gaat helpen verduurzamen

BlogDuurzaam
Lees meer over Duurzaamheid in nieuwe fase: hoe CSRD ons gaat helpen verduurzamen

Waarom duurzaamheid een slimme keuze is voor jouw kantoor?

BlogBesparenDuurzaamInnovatieWetgeving
Lees meer over Waarom duurzaamheid een slimme keuze is voor jouw kantoor?

Het belang van energielabel C voor kantoren: een stap naar duurzaamheid

BlogDuurzaamWetgeving
Lees meer over Het belang van energielabel C voor kantoren: een stap naar duurzaamheid

Circulair ondernemen: wat is het en waarom is het zo belangrijk?

BlogDuurzaam
Lees meer over Circulair ondernemen: wat is het en waarom is het zo belangrijk?

Van klimaatstress naar een duurzaam leven

BlogDuurzaam
Lees meer over Van klimaatstress naar een duurzaam leven

Geen energielabel C? Dan dreigt sluiting van kantoor

BlogDuurzaam
Lees meer over Geen energielabel C? Dan dreigt sluiting van kantoor

Een comfortabele elektrische bedrijfswagen op pad voor Hoppenbrouwers

BlogDuurzaam
Lees meer over Een comfortabele elektrische bedrijfswagen op pad voor Hoppenbrouwers

Versnelling van onze duurzaamheidsambities

BlogDuurzaamJaarverslag
Lees meer over Versnelling van onze duurzaamheidsambities

Veelgestelde vragen over de energietransitie

BlogDuurzaam
Lees meer over Veelgestelde vragen over de energietransitie

De toekomst is elektrisch rijden: bereid je voor

BlogDuurzaam
Lees meer over De toekomst is elektrisch rijden: bereid je voor

Wouter en Bas in gesprek over de klimaatdoelen

BlogDuurzaam
Lees meer over Wouter en Bas in gesprek over de klimaatdoelen

Ontvang onze nieuwsbrief