Hoppenbrouwers helpt mee met de bouw van zonneweides voor HHNK

Disciplines
Duurzame energie

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is een van de grootste energieverbruikers van Noord-Holland. Met het oog op duurzaamheid heeft HHNK de doelstelling om in 2025 volledig energieneutraal te werken. Daarom besloot het bestuur in 2017 35 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van zonneweides. Hoppenbrouwers installeert de zonnepanelen, maakt de bijbehorende elektra in orde en regelt nazorg.

Een geslaagde samenwerking. Volgens Ernst Moerman, projectmanager bij HHNK, en Koen, projectcoördinator bij Hoppenbrouwers, komt dat door de korte lijntjes en het kwalitatieve overleg. “We zijn afhankelijk van meerdere partijen en er is een hoop administratie, met name in de uitwisseling van technische tekeningen en berekeningen”, zegt Ernst. “Dat wringt wel eens. Gelukkig houden we elkaar scherp.” Hoppenbrouwers en HHNK houden daarom ook iedere vier weken een bouwvergadering en een technisch overleg. Koen: “Zo blijven we elkaar gedurende het gehele project voldoende zien en kan er niets tussen wal en schip vallen.”

Verduurzaming met zonnepanelen

Ernst onderzocht in 2017 de verduurzaming met behulp van zonneweide-installaties. “Wij beschikken over vijftien zuiveringsterreinen waar vaak meer grond beschikbaar is dan we gebruiken. Daar kunnen we dus zonnepanelen installeren. Daarnaast beschikken we over werven, locaties waar onder meer onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Daar hebben we flinke dakoppervlaktes beschikbaar voor zonnepanelen.”

Regels voor aanbestedingen

Als overheidsorgaan is HHNK gebonden aan regels. Ernst: “Voor zo’n groot project met zo’n grote waarde mogen we niet zomaar een firma benaderen. Het gaat om enorme volumes, tienduizenden panelen, en behoorlijke hoeveelheden stroom. Daarom werken we via TenderNed, een digitaal aanbestedingsplatform van de overheid. Hoppenbrouwers schreef zich in, won de aanbesteding en mocht de opdracht uitvoeren. Wij deelden informatie over de locatie en de oppervlaktes en schatten het aantal benodigde panelen in. Hoppenbrouwers verzorgde vervolgens de detailengineering.”

Doelstelling van het project

Hoppenbrouwers is ervaren in de ‘waterwereld’. “Die ervaring helpt ons bij dit project”, zegt Koen. “We weten hoe we het beste duurzame technieken kunnen toepassen.” De doelstelling is zoveel mogelijk opgewekte energie rechtstreeks toepassen in de grootste energieslurper van HHNK: het zuiveringsproces. “Daarom zetten we de zonneweides op zuiveringsterreinen neer. Zo kan HHNK de energie die we opwekken direct gebruiken.”

Bij het installeren van de zonnepanelen hield Hoppenbrouwers rekening met de stroompiek van HHNK. Koen: “Je zou denken dat je de meeste energieopbrengst realiseert door de panelen op het zuiden te plaatsen. Dan heb je weliswaar tussen tien en twee de meeste zon, maar HHNK heeft veel pieken in afvalwater als mensen bijvoorbeeld massaal hebben gedoucht. Dat is op andere tijden. We houden daarom een oost-west-opstelling aan. Zo wekken we ongeveer dezelfde hoeveelheid energie op, alleen over een langere tijdspanne. Op die manier kan HHNK nuttiger gebruikmaken van de zonnepanelen.”

Disciplines komen samen

Hoppenbrouwers doet ook de nazorg voor dit project. “Vanuit onze vestiging in Udenhout regelen we ook het onderhoud en de service. Als er een fout optreedt in het systeem of als er een paneel kapot is, dan detecteren we dat en sturen we mensen om het op te lossen”, legt Koen uit. “Zo komen de verschillende disciplines van Hoppenbrouwers bij elkaar.”

Energieneutraliteit

Op het moment dat het project is afgerond, naar verwachting aan het einde van het jaar, wekt HHNK ongeveer twintig procent van hun stroomverbruik duurzaam op. “Maar alleen inzetten op zonnepanelen is niet genoeg om de doelstelling van 2025 te halen”, vertelt Ernst. “Daarom richten we onze pijlen ook op andere duurzame energie-opwekkers, zoals windenergie, biogas en waterstof. We hopen dat we Hoppenbrouwers bij een volgende aanbesteding weer treffen.”

Over Hoppenbrouwers

Van eenmanszaak in elektrotechnisch werken naar een allround technisch dienstverlener. In ruim honderd jaar groeide Hoppenbrouwers uit tot sterspeler in de techniek.

Voor particulieren

Jij wilt je huis verduurzamen. Maar waar moet je beginnen? Hoppenbrouwers maakt duurzaam en comfortabel wonen mogelijk, voor iedereen.

Bekijk onze producten

Zakelijke klanten

Wij zijn jouw technisch partner. Met meer dan 100 jaar ervaring hebben wij voor ieder vraagstuk een passende technische oplossing.

Bekijk onze markten

Ontvang onze nieuwsbrief