Milieu

Duurzaamheid vormt een belangrijk speerpunt voor Hoppenbrouwers. Niet alleen in de advisering en aanleg van installaties voor onze opdrachtgevers met bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen, maar ook in onze eigen bedrijfsvoering. Zo wordt er op het gebied van vervoer met een milieubewust wagenpark gereden om de CO2 uitstoot per km zo laag mogelijk te houden.

CO2-prestatieladder

Certificering

Om nog gerichter het eigen energieverbruik en emissies te reduceren en dit als vast onderdeel in de bedrijfsvoering te integreren heeft Hoppenbrouwers in 2022 de vervolgstap gezet door middel van certificering op de CO2-prestatieladder. Wij zijn trots dat we trede 3 op de CO2-prestatieladder hebben behaald.

Wat is het?

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

Invalshoek A & B: Inzicht en Reductie

Een uitgewerkte CO2 emissie-inventaris (3.A.1) en verificatie (3.A.2), inclusief gedefinieerde reductiedoelstellingen (3.B.1):

Invalshoek C & D: Transparantie & Participatie

Bovenstaande documenten zijn tevens te raadplegen via de website van SKAO.

 

Ontvang onze nieuwsbrief