CO2-voetafdruk Hoppenbrouwers Techniek bepaald!

Begin dit jaar is Hoppenbrouwers Techniek gestart met het certificeringstraject op de CO2-prestatieladder. De afgelopen maanden is de CO2-voetafdruk van Hoppenbrouwers Techniek over 2021 bepaald en zijn de reductiedoelstellingen gedefinieerd.

CO2-voetafdruk

De CO2-voetafdruk van Hoppenbrouwers Techniek over 2021 bedraagt in totaal 4.963,5 ton CO2. De totale CO2 emissie is afhankelijk van de omvang van de organisatie. Daarom is er voor gekozen om de totale CO2 emissie te relateren aan de jaaromzet en uit te drukken in ton CO2 per €1 miljoen omzet. De CO2 emissie over 2021 bedraagt dan 19,54 ton CO2 per €1 miljoen omzet. In de volgende jaren zal het verbruik hiermee vergeleken worden.

Het eigen wagenpark (diesel, benzine, lpg, elektrisch) vormt met 82% het grootste aandeel in de CO2 emissies. Indien de zakelijke km’s met prive auto hierin ook worden meegerekend, dan vormt vervoer in totaal 89% van de totale CO2 emissies. Het elektraverbruik van de panden (3%) en het gasverbruik voor verwarming (8%) vormen met vervoer de totale CO2 uitstoot.

Reductiedoelstellingen

Hoppenbrouwers Techniek is voornemens om haar CO2 emissies in de periode 2022 t/m 2030 te gaan reduceren en heeft de volgende reductiedoelstellingen gedefinieerd:

  • Gemiddeld 4% CO2 reductie per jaar op het wagenpark (scope 1)
  • Elektraverbruik volledig verduurzamen (100% CO2 reductie, scope 2)
  • 2% CO2 reductie op ‘business travel’ (zakelijk vervoer in privé auto, OV en vliegtuig)

De CO2 reductie op vervoer/ het wagenpark zal gerealiseerd gaan worden door de overstap naar elektrische auto’s en bussen. Het elektraverbruik zal volledig verduurzaamd worden door gebruik te maken van groene stroom. Op de website van Hoppenbrouwers Techniek wordt binnenkort de volledige CO2 footprint rapportage geplaatst met hierin een toelichting op de reductiedoelstellingen en vermelding van alle reductiemaatregelen.

Vragen of meedenken?

Heb je vragen over onze CO2-voetafdruk, reductiemaatregelen of andere suggesties voor CO2 reductie? Dan horen we dat graag van jou! Je kunt jouw idee of suggestie kenbaar maken door een email te sturen naar Wouter Hendrickx (whendrickx@hoppenbrouwers.nl), onze programmamanager Duurzaam Ondernemen.

Ontvang onze nieuwsbrief