CO2-reductie Hoppenbrouwers op koers

Hoppenbrouwers loopt dit jaar op schema om de CO2-reductie doelstellingen te halen. In 2022 wisten wij onze CO2-voetafdruk met 18,8% te verminderen ten opzichte van en jaar eerder. Om de vooruitgang van dit jaar te evalueren, hebben we een tussenstand opgemaakt.

Hiervoor hebben we de verbruiken van het eerste halfjaar van 2023 geïnventariseerd. We bepalen of we op koers liggen, door deze gegevens te extrapoleren naar heel 2023. En om de verbruiken van 2023 te kunnen vergelijken met die van vorig jaar, houden we rekening met de omzetgroei. In dit bericht delen wij onze resultaten!

Resultaten CO2-reductie over de eerste helft van 2023:

Brandstofverbruik

Het brandstofverbruik (benzine en diesel) van onze zakelijke voertuigen is aanzienlijk gedaald met respectievelijk 9% en 13% ten opzichte van vorig jaar. Dit is een gevolg van de overstap op elektrische voertuigen. De resultaten tonen aan dat we onze reductiedoelstellingen voor het eigen wagenpark (scope 1) dit jaar opnieuw gaan halen.

Elektraverbruik

Het stroomverbruik voor het laden van onze elektrische voertuigen is meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Ook voor de stijging (van 119%) van het electraverbruik zetten we uitsluitend groene stroom in (scope 2).

Wagenpark

We hebben in de eerste helft van dit jaar 85 elektrische voertuigen toegevoegd aan het wagenpark. Dat zijn er bijna net zoveel als in heel 2022! Het eigen wagenpark bestaat nu voor 20% uit elektrische voertuigen. Het komende jaar zetten we de nodige stappen om ons wagenpark verder te elektrificeren.

Gereden kilometers

Tot slot hebben we gekeken naar het aantal zakelijke kilometers dat met privéauto’s wordt verreden (scope 3). Hierin is een stijging van 13% te zien. In onze analyse zien we dat deze stijging grotendeels voortkomt uit de groei in opdrachten voor particulieren. Voor dit specifieke marktsegment is het aantal gereden kilometers met bijna 80% toegenomen.

Uit een particuliere opdracht wordt vaak minder omzet gehaald dan uit een zakelijke opdracht. Een stijging in het aantal opdrachten voor particulieren leidt dus tot een toename van zakelijke kilometers per verdiende omzet.

Onze toewijding aan een groenere planeet blijft onverminderd sterk en we zijn vastbesloten om onze ambitieuze doelstellingen voor 2030 te halen. Samen maken we een positieve impact op het milieu en creëren we een duurzame toekomst.

Ontvang onze nieuwsbrief