Co2-voetafdruk Hoppenbrouwers verkleind dankzij duurzaamheidsinspanningen

De resultaten van de duurzaamheidsinspanningen van Hoppenbrouwers worden duidelijk zichtbaar: onze CO2-voetafdruk is in 2022 aanzienlijk verminderd, namelijk met 18,8% ten opzichte van 2021. Deze prestatie onderstreept onze toewijding aan onze verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en duurzaam ondernemen.

Onze deelname aan de CO2-prestatieladder

Duurzaamheid staat bij Hoppenbrouwers hoog op de agenda; het is een speerpunt voor onze organisatie. Om deze reden hebben we vorig jaar een niveau 3-certificering behaald van de CO2-Prestatieladder. De CO2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland. Het helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2-uitstoot.

Met onze groei als organisatie gaat een toename van onze totale CO2-uitstoot gepaard. Om onze impact nauwkeurig te kunnen meten en te kunnen vergelijken met voorgaande jaren en andere spelers in de branche, hanteren we de maatstaf van ton CO2 per miljoen euro omzet voor het uitdrukken van onze CO2-emissie. In het jaar 2022 bedroeg de totale CO2-voetafdruk van Hoppenbrouwers 4982,4 ton CO2, wat neerkomt op 15,92 ton per miljoen euro omzet. Met deze resultaten hebben we ruimschoots voldaan aan onze reductiedoelstellingen van 4% voor het jaar 2022.

Elektrificatie van ons wagenpark

Mobiliteit is de grootste bron van onze CO2-uitstoot: samen zorgen het eigen wagenpark (86%), zakelijke ritten met privéauto’s (6%) en gasverbruik voor verwarming (8%) voor de totale CO2-uitstoot van Hoppenbrouwers. Door over te stappen op elektrische auto’s en bussen, het beschikbaar stellen van elektrische wisselauto’s voor zakelijke ritten en door het reizen met het openbaar vervoer te promoten, hebben we onze CO2-uitstoot in 2022 flink teruggebracht. Daarnaast gebruiken wij voor het laden van onze elektrische voertuigen (en ook voor onze panden) groene stroom. Op deze manier stoten we met ons elektraverbruik geen CO2 uit.

6% reductie van onze scope 1-emissies in 2023

Voor de periode tot en met 2030 houden we de scope 1 doelstelling van de CO2-prestatieladder aan. Dat houdt in dat we per jaar onze CO2-uitstoot gemiddeld met 4% omlaag willen brengen. In 2022 hebben we deze doelstelling ruimschoots behaald. Doordat we dit jaar een groot deel van ons wagenpark geëlektrificeerd hebben, zal het reductiepercentage de komende jaren afnemen. Desalniettemin blijven we vastbesloten om onze CO2-neutrale ambitie tegen 2030 te realiseren. Daarom zetten we voor 2023 in op 6% CO2-reductie van onze scope 1-emissies.

Doelstellingen scope 2 en scope 3

Het elektraverbruik (scope 2) zal – door de overstap naar elektrische voertuigen en door de groei die Hoppenbrouwers doormaakt – de komende jaren stijgen. Voor dit extra elektraverbruik gaan wij eveneens groene stroom gebruiken. De 100% reductie doelstelling voor scope 2 zal hiermee ook voor de komende jaren gelden.

De scope 3 doelstelling van 2% reductie is in 2022 al ruimschoots gehaald. Het is nog onduidelijk of deze grote reductie eenmalig is, doordat we elektrische wisselauto’s beschikbaar hebben gesteld voor zakelijke ritten en het reizen met het openbaar vervoer hebben gestimuleerd. Dit gaan we de komende jaren inzichtelijk krijgen. Om die reden zetten we ook voor 2023 in op 2% CO2 reductie voor scope 3.

Binnenkort staat Hoppenbrouwers gepland voor een her-audit

In week 36 (van 5 tot 7 september) staat er een her-audit gepland voor Hoppenbrouwers. Net zoals in eerdere jaren streven we ernaar om tijdens deze her-audit trede 3 te behalen op de CO2-prestatieladder.

Ontvang onze nieuwsbrief