Corné de Meijer aangesteld als business unit directeur ‘Gebouw Gebonden Installaties’

Corné de Meijer neemt sinds 1 mei de leiding over de business unit Gebouw Gebonden Installaties (GGI). Deze business unit is opgezet om de groei in grootschalige, complexe en risicovolle projecten binnen de GGI aan te pakken. Corné vervult een centrale rol bij het verder ontwikkelen en structureren van onze vestigingen en teams die actief zijn in projecten binnen de gebouwde omgeving. Hiermee streven we naar verdere professionalisering van onze aanpak.

Het is onze missie om de beste partner voor klanten te zijn bij het managen en realiseren van (grote) projecten. Deze projecten worden niet alleen complexer, maar ze bevatten ook steeds grotere risico’s. Dat vereist een meer centrale, inhoudelijke en coördinerende rol van de business unit. Corné de Meijer werkt sinds 1996 bij Hoppenbrouwers en maakt sinds 2008 deel uit van de directie. Zijn uitgebreide ervaring binnen het bedrijf maakt hem de geschikte kandidaat om de business unit Gebouw Gebonden Installaties te leiden.

Centrale bijdrage

“Het verbinden en samenwerken van de gespecialiseerde teams op landelijk niveau is een mooie uitdaging,” vertelt Corné. “Waar landelijk acterende klanten (en projecten) nu vaak nog vanuit verschillende vestigingen bediend worden, gaat onze business unit een meer centrale bijdrage leveren. Daarbij krijgen ook onze commercieel managers Raymond Nicolaas en Leon Uijtendaal een meer strategische rol. Zo bouwen we aan steeds professionelere teams op het gebied van commercie, risico- en projectmanagement.”

Gestructureerde aanpak voor grootschalige en kleinere projecten

Onder Corné zijn leiderschap zal de nieuwe business unit een gestructureerde en planmatige aanpak implementeren bij grootschalige projecten, beginnend bij inzetten vanaf 5 miljoen euro. De business unit GGI zal zich niet alleen richten op grote projecten met budgetten vanaf 5 miljoen euro, maar zal ook de samenwerking en coördinatie bij kleinere opdrachten (onder de 5 miljoen euro) intensiveren.

Grote uitdagingen voor het team van Corné zijn het aantrekken van goede mensen, het voldoen aan de steeds uitgebreidere wet- en regelgeving en netcongestie. Corné: “Het is belangrijk dat de spreiding van werk over verschillende marktsegmenten geborgd is, om niet afhankelijk te zijn van een bepaalde markt.”

Autonomie en zelfsturing

Ondanks de nieuwe uitdagingen blijft Corné de waarde van autonomie en zelfsturing binnen de teams benadrukken: “Hoewel ik misschien de aanvoerder ben, is het mijn doel om de vestigingen en teams zoveel mogelijk vrijheid te bieden binnen de vastgestelde kaders.”

Ambitieuze missie

Met ambitieuze plannen en een duidelijke visie voor de toekomst, is Corné’s leiderschap een waardevolle toevoeging aan Hoppenbrouwers. Corné erkent dat de doelstelling van Hoppenbrouwers om de omzet van deze business unit tegen 2030 te verdubbelen (van 150 naar 300 miljoen euro) een ambitieuze missie is. Hij is echter enthousiast over de uitdagingen die deze doelstelling met zich meebrengt. “Het vereist veel inspanning van ons allemaal en we zullen ongetwijfeld voor uitdagingen komen te staan. Dat maakt ondernemen juist zo boeiend,” legt Corné uit.

Over Hoppenbrouwers

Van eenmanszaak in elektrotechnisch werken naar een allround technisch dienstverlener. In ruim honderd jaar groeide Hoppenbrouwers uit tot sterspeler in de techniek.

Voor particulieren

Jij wilt je huis verduurzamen. Maar waar moet je beginnen? Hoppenbrouwers maakt duurzaam en comfortabel wonen mogelijk, voor iedereen.

Bekijk onze producten

Zakelijke klanten

Wij zijn jouw technisch partner. Met meer dan 100 jaar ervaring hebben wij voor ieder vraagstuk een passende technische oplossing.

Bekijk onze markten

Ontvang onze nieuwsbrief