http://Naast%20zonnepanelen%20kopen,%20kun%20je%20bij%20Hoppenbrouwers%20Techniek%20ook%20terecht%20voor%20andere%20duurzame%20oplossingen.%20Denk%20aan%20laadpalen,%20zonneboilers%20en%20warmtepompen.

Duurzaamheid wordt onderdeel van ons DNA

 

Duurzaamheidsthema’s als klimaatadaptatie, CO2-reductie, circulair ondernemen, energietransitie en de bouw van duurzame woningen staan allemaal hoog op de maatschappelijke agenda. Zo ook bij ons bedrijf. Enerzijds als het gaat om verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering; anderzijds om de duurzaamheidsambities van onze klanten te helpen verwezenlijken. We willen de meest duurzame technisch dienstverlener van Nederland worden. Afgelopen jaar hebben we hiertoe een strategische routekaart richting 2030 uitgewerkt en een programmamanager Duurzaamheid aangesteld.

‘Duurzaamheid moet geen doel op zich zijn. Daar waar het nu nog een hot topic is, is het over een paar jaar een natuurlijk onderdeel van ons DNA.’

Henny de Haas, algemeen directeur

http://samen%20bouwen%20wij%20aan%20de%20groei%20van%20ons%20familiebedrijf

Duurzame installaties onderdeel totaaloplossing

Steeds vaker is de vraag naar duurzame technologische oplossingen onderdeel van een grotere opdracht voor ons als totaaldienstverlener. Binnen een opdracht met elektrotechnische en/of werktuigbouwkundige werkzaamheden kunnen de aanleg van zonnepanelen en installatie van laadpalen voor elektrische auto’s, ook onderdeel zijn. Het is duidelijk dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt in de toekomstplannen van opdrachtgevers. Als technisch dienstverlener zijn we een versneller van die verduurzaming en mede daardoor is er ook meer nauwe samenwerking in de keten nodig om te verduurzamen. Daar waar de klant niet zelf vraagt om verduurzaming, streven we er altijd naar om duurzame alternatieven aan te bieden.

Verduurzaming eigen bedrijfsvoering

Ook in de verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering hebben we afgelopen jaar geïnvesteerd. Zo is het de bedoeling dat in 2030 alle eigen gebouwen 100% CO2- neutraal zijn. In 2013 was ons pand al het eerste CO2- neutrale gebouw in de gemeente Tilburg. Dit jaar hebben we daar een derde CO2-neutraal pand in Udenhout aan toegevoegd. Ook maken onze medewerkers steeds vaker gebruik van duurzame materialen in hun dagelijkse werk en zijn we scherp op de verlaging van restafval en de gezamenlijke inkoop van ECO-stroom. Bovendien zijn we in 2021 gestart met de overstap naar een 100% elektrisch wagenpark. We dragen zo bij aan het verminderen van luchtvervuiling en daarmee aan de gezondheid van mensen die in een omgeving wonen en werken.

Als particulier of bedrijf koop je laadpalen bij Hoppenbrouwers Techniek

Programmamanager geeft invulling aan duurzaamheidsambities

Om duurzaamheid nog meer te verankeren in de organisatie en hier sturing aan te geven, hebben we afgelopen jaar een programmamanager Duurzaamheid aangesteld. Wouter Hendrickx heeft veel kennis en expertise op het vlak van duurzaamheidsvraagstukken. Hij heeft deze onder andere opgedaan door zijn jarenlange ervaring in de zonne-energie. Maar het onderwerp zit vooral al jaren in zijn hart en genen. Hij weet beslissingen van nu door te trekken naar de toekomst. Wouter gaat er enerzijds voor om de interne organisatie CO2-neutraal en circulair in te richten en anderzijds om medewerkers in staat te stellen om de duurzaamheidsambities van klanten waar te maken.

Netwerk van verduurzamers

Om onze duurzaamheidsambitie voor 2030 waar te kunnen maken hebben we een heldere fasering aangebracht voor de komende jaren in onze ‘strategische routekaart Duurzaam 2030’. In 2022 kopen we uitsluitend CO2-neutrale auto’s en willen we de derde trede van de CO2- restatieladder behalen, om uiteindelijk op trede vijf uit te komen. Komend jaar gaan we ook kijken hoe we onze kennis en ervaring nog beter kunnen delen met klanten en collega’s. Zo kunnen we onze klanten optimaal helpen om hun duurzame ambities waar te maken. Wouter geeft aan: ’In de zelfsturende teams moet iedere beslissing genomen worden met duurzaamheid in het achterhoofd.’ Daarbij is niet alleen korte termijn teamrendement belangrijk; soms moet je als team investeren om juist op de lange termijn iets te laten renderen, zowel financieel als qua houdbaarheid.’ Om naast klantgericht ook duurzaamgerichter te kunnen werken binnen ons bedrijf werkt de programmamanager aan een intern netwerk van verduurzamers. Deze innovatieve medewerkers gaan aan de slag met het genereren van bruikbare ideeën waar we als bedrijf in de toekomst wat aan hebben. Denk bijvoorbeeld aan het slim maken van onze gebouwen en block chain technologie toepassen bij wijze van materialenpaspoort. Maar ook de inzet van BIM om circulariteit te faciliteren en voorspellend onderhoud mogelijk te maken.

 

Integraal duurzaamheidsadvies

Het netwerk van verduurzamers richt zich primair op hoe we klanten kunnen helpen verduurzamen, daar zit immers de impact. ‘We moeten onze medewerkers inspireren om steeds die stap extra te zetten. We zijn nu al heel goed met onder andere zaken zoals warmtepomptechniek en zonne-energie. Voor elke markt die we bedienen ontwikkelt het beeld van wat duurzaam is zich echter voortdurend. Wij willen samen met de klant dit grotere plaatje bekijken en het beste advies geven. Daarmee gaan we toe naar een integraal duurzaamheidsadvies. Dit kunnen we doen door gebruik te maken van circulaire materialen. Maar ook door datasystemen slimmer met elkaar te laten werken, waardoor je bijvoorbeeld niet onnodig componenten vervangt. Techniek is in alle gevallen de meerwaarde die we als Hoppenbrouwers bieden. Daar ligt onze kennis en kunde’, aldus de programmamanager Duurzaamheid. Wouter hoopt op termijn deze meerwaarde om te kunnen zetten in een duurzaamheidsscore net als bij NPS (klantloyaliteit) en MTO (medewerkerstevredenheid).

Facts & Figures

0
ton afval
0 %
Daling CO2- uitstoot per fte

PROJECT: Woning verduurzamen in 24 uur

Steeds meer woningeigenaren willen hun huis verduurzamen. Enerzijds met het oog op het milieu, anderzijds om op termijn kosten te besparen. Ook zorgt verduurzaming voor waardevermeerdering van de woning. Wij helpen daarom steeds meer woningeigenaren bij het verduurzamen van hun huis. Wanneer mensen eenmaal de keuze hebben gemaakt om te willen verduurzamen, willen ze dat graag zo snel mogelijk en zonder al te veel gedoe. Zo klopten Jordi ter Woord en zijn vriendin ook bij ons aan. Binnen 24 uur hebben we naast zonnepanelen, een luchtwarmtepomp, een oplaadpunt voor een elektrische auto en nieuwe meterkasten om de boel goed te regelen, geïnstalleerd.

Met kennis en kunde impact maken

Algemeen directeur Henny de Haas geeft aan dat duurzaamheid als een rode draad door de business moet lopen: ‘Het moet geen doel op zich zijn. Daar waar het nu nog een hot topic is, is het over een paar jaar een natuurlijk onderdeel van ieders DNA. Door de sterke verduurzaming van wonen en werken neemt de vraag naar onze diensten alleen maar toe. De duurzaamheidsvraagstukken zijn ook steeds complexer, waardoor klanten behoefte hebben aan technische vakmensen die hen van a tot z kunnen adviseren op dit vlak. Wij willen met onze kennis en kunde impact maken.
Allemaal voor een leefbare wereld, want techniek is leven.’

Meer blogs

ROC Tilburg en Hoppenbrouwers lanceren een nieuw mbo 2-traject voor zij-instromers!

Ben jij of ken jij iemand die graag een overstap naar de techniek maakt, maar hier nog niet de juiste papieren voor heeft? Dan kun je vanaf september 2022...

Wees er op tijd bij: SDE++ voor zonnepanelen

Er komt een nieuwe subsidieronde aan voor de aanleg van zonnepanelen voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting. De Subsidie Duurzame Energie ++ (SDE++) regeling vindt dit jaar maar één keer...

Een comfortabele elektrische bedrijfswagen op pad voor Hoppenbrouwers

Het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering staat al enige tijd hoog op de agenda. Hierin zijn al belangrijke stappen gezet, zoals de overstap naar het enkel aanschaffen van elektrische...

Van recirculatie naar gezonde ventilatie

Ventilatie op kantoor is de afgelopen twee jaar nog nooit zo’n veelbesproken agendapunt voor bedrijven geweest. Nu het einde van de pandemie langzaam in zicht komt, is de vraag:...

Veilig ondernemen | Hoppenbrouwers Techniek helpt

Brand, dat overkomt ons toch niet. Denk je. Totdat er kortsluiting ontstaat en je jouw bedrijfspand, jouw droom, in vlammen ziet opgaan. Ander scenario: je kiest ervoor om geen...

Samen bouwen aan de toekomst

Afgelopen jaar heeft wederom bevestigd dat we een geweldig fundament hebben om samen verder te kunnen bouwen aan ons mooie bedrijf. In de zomer werden we getroffen door een...

De groei van ons familiebedrijf

Crisisbestendigheid is een belangrijke pijler binnen onze bedrijfsfilosofie om ons familiebedrijf financieel gezond te houden. Dat is afgelopen jaar weer heel duidelijk geworden. De (zakelijke) gevolgen van corona hebben...

We werken veilig of we doen het niet

Wij zetten onze medewerkers op één en vinden het dan ook heel belangrijk dat ze elke dag weer veilig thuiskomen. Veiligheid zit sterk verweven in onze cultuur en moet...

Versnelling van onze duurzaamheidsambities

Duurzaamheidsthema’s als klimaatadaptatie, CO2-reductie, circulair ondernemen, energietransitie en de bouw van duurzame woningen staan allemaal hoog op de maatschappelijke agenda. Zo ook bij ons bedrijf. Enerzijds als het gaat...

Groeiende rol voor zonen

Een familiebedrijf kijkt verder dan een kwartaal. Met onze langetermijnvisie borgen we de toekomst van ons bedrijf. Henny de Haas denkt nog niet aan zijn pensioen. Maar mocht die...

Samen bouwen aan de beste werkgever

Ook op het gebied van werkgeverschap zijn we ambitieus. In 2030 willen we gegroeid zijn van 1600 naar 5000 medewerkers verdeeld over 40 vestigingen en als familiebedrijf de beste...

Regionale samenwerking geeft ruimte aan totaaldienstverlening

Om onze snelle groei beheersbaar te houden en klanten optimaal te kunnen blijven bedienen, werken onze vestigingen steeds nauwer samen op regionaal niveau. Op deze manier kunnen ze hun...