Veiligheid en veilig werken

Veiligheid

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Hoppenbrouwers. Het welzijn van de medewerkers is voor ons essentieel, immers: de kracht zit in onze mensen! Door veilig te werken beperken we de risico’s voor onze medewerkers, maar ook voor u als klant, voor uw medewerkers en eventuele klanten of bezoekers op projecten. Hoppenbrouwers is al jaren VCA**-gecertificeerd en zet continu nieuwe stappen op het gebied van veiligheid en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

VCA certificering

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. Alle operationele medewerkers binnen Hoppenbrouwers zijn in het bezit van een VCA-diploma. Jaarlijks leggen zij hiervoor een examen af. Ook van onderaannemers en inleners waarmee wij werken vereisen we dat ze over een VCA-diploma beschikken.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Hoppenbrouwers inventariseert en evalueert periodiek alle risico’s met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. We hebben van alle routinematige activiteiten de risico’s in kaart gebracht en hebben deze laten toetsen door een kerndeskundige volgens het wettelijke kader. Voor al onze grotere projecten stellen we een Veiligheid, Gezondheid en Milieuplan (VGM-plan) op, waarbinnen we projectspecifieke risico’s in kaart brengen. Door de implementatie van de Laatste Minuut Risicoanalyse-systematiek, stimuleren we bovendien het risicobewustzijn van onze medewerkers.

Maatregelen voor een betere veiligheid

Vanzelfsprekend is alleen het in kaart brengen van de risico’s op het gebied van veiligheid niet voldoende. Waar nodig moeten er ook maatregelen worden genomen. Deze maatregelen worden onder andere met behulp van maandelijkse toolboxen met onze medewerkers gecommuniceerd. Ook stelt Hoppenbrouwers alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking. Alle medewerkers van Hoppenbrouwers volgen periodiek opleidingen en nemen deel aan trainingen over veiligheid en veilig werken. En mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch iets gebeuren? Dan worden deze incidenten altijd gemeld om hier lering uit te trekken.

Borging van veiligheid en veilig werken

Om de veiligheid binnen Hoppenbrouwers te borgen, neemt de directie jaarlijks veiligheid onder de loep en formuleert dan nieuwe doelstellingen. Daarnaast worden er periodiek werkplekinspecties uitgevoerd en is het toezicht op de naleving van de instructies structureel georganiseerd in functiebeschrijvingen binnen Hoppenbrouwers. Zo zetten we dagelijks alle zeilen bij om te zorgen voor een blijvend veilige werkomgeving. Want veiligheid gaat boven alles!