Veiligheid in de schijnwerpers tijdens ‘Bewust Veilig Week’

Terugblik: ‘Jouw visie, onze veiligheid’
Bij Hoppenbrouwers staan de medewerkers op één; zij vormen het hart van onze organisatie. Veiligheid op de werkvloer is daarom van cruciaal belang. De ‘Bewust Veilig Week’ is een initiatief dat elk kwartaal op de agenda staat en bijdraagt aan dit belangrijke doel. De tweede editie van 2024 stond in het teken van ‘Jouw visie, onze veiligheid’.

“De Bewust Veilig Week is een fantastische manier om veiligheid, iets waar we continu aandacht aan besteden, extra in de schijnwerpers te zetten,” vertelt Remco van Gils, coördinator kwaliteit, arbo en milieu bij Hoppenbrouwers. “Wanneer mensen veel ervaring hebben, schakelen ze vaak onbewust naar de automatische piloot, waardoor de alertheid op veiligheidsrisico’s verzwakt. Ook onervarenheid kan een rol spelen, omdat jeugdige medewerkers mogelijk niet alle veiligheidsrisico’s kennen. Met deze week willen we die onervarenheid en routine doorbreken en iedereen weer scherp maken op veiligheid.”

Hoppenbrouwers zet vier keer per jaar veiligheid in de spotlights, met elk kwartaal een nieuw thema. Remco vertelt: “De eerste week draaide om ‘Leren van elkaar’. We wilden open gesprekken stimuleren om echt van elkaar te leren. Dit kwartaal lag de focus op ‘Jouw visie, onze veiligheid’. Hierbij haalden we input van medewerkers op om onze veiligheidsvisie te verbeteren.”

Resultaten die er niet om liegen

“Net als de vorige editie, werpt ook deze Bewust Veilig Week zijn vruchten af,” vervolgt Remco enthousiast. “We merken dat veiligheid steeds actiever leeft, wat blijkt uit het toegenomen aantal veiligheidsmeldingen. Die toename betekent niet dat we onveiliger werken, maar juist dat onze medewerkers bewuster en actiever veiligheidsrisico’s signaleren.”

Remco ziet daarnaast nog een positieve trend ontstaan: “Onze medewerkers gaan steeds bewuster om met veiligheid, niet alleen binnen hun eigen team, maar ook daarbuiten. Ze kijken verder dan hun eigen veiligheid en die van directe collega’s. Zo merk ik dat onze monteurs op locatie steeds beter letten op hoe onze samenwerkingspartners veiligheid organiseren en hoe we hen kunnen betrekken bij ons veiligheidsverhaal.”

Altijd alert op veiligheidsrisico's

Dat het veiligheidsbewustzijn groter wordt, is positief. Toch blijven veiligheidsrisico’s een constant punt van aandacht. “De meest voorkomende risico’s zijn vallen, snijden en het in aanraking komen met gevaarlijke stoffen zoals asbest en koolmonoxide. Deze risico’s kunnen ernstige gevolgen hebben, dus het is cruciaal dat we hier alert op blijven”, legt Remco uit.

Hij benadrukt dat dit niet betekent dat we nu achterover kunnen leunen. “Ieder ongeval is er één teveel. Daarom blijven we continu investeren in training en bewustwording, zodat veiligheid altijd top of mind blijft bij onze medewerkers. Uiteindelijk willen we dat iedereen elke dag veilig thuiskomt.”

Verbeteringen

Naar aanleiding van de eerste Bewust Veilig Week zijn er concrete plannen ontstaan voor nieuwe toolboxen. Remco vertelt: “We zijn onder andere bezig met een toolbox die zich richt op het vergroten van de veiligheid bij alleen werken. Als iemand alleen aan de slag gaat, is er geen directe hulp beschikbaar bij een ongeval. Toch zijn er maatregelen die een medewerker kan nemen, zoals het maken van duidelijke afspraken over aan- en afwezigheid.”

De toolboxen combineren bewustwording met praktische handvatten. Remco legt uit: “Het gaat niet alleen om het vergroten van het veiligheidsbewustzijn, maar ook om het bieden van direct toepasbare maatregelen. Onze medewerkers zijn positief over de toolboxen; ze waarderen de middelen die we bieden om het gesprek over veiligheid te stimuleren.”

Veiligheidscore MTO: Trots, maar nog niet tevreden

Die tevredenheid kwam recent ook tot uiting in het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), waar veiligheid een indrukwekkende 8.4 scoorde. Remco reageert hierop met een glimlach: “Dat is een prachtig cijfer, maar we streven altijd naar beter. Het MTO laat zien hoe we veiligheid binnen ons bedrijf organiseren. Hoewel dit cijfer aangeeft dat men tevreden is, moeten we blijven werken aan veiligheid op de werkplek, vooral omdat daar ook andere partijen actief zijn. Ons ultieme doel is om het aantal ongevallen naar nul te krijgen. Dat bereiken we niet alleen, hiervoor moeten we ook samenwerken met onze ketenpartners.”

Over Hoppenbrouwers

Van eenmanszaak in elektrotechnisch werken naar een allround technisch dienstverlener. In ruim honderd jaar groeide Hoppenbrouwers uit tot sterspeler in de techniek.

Voor particulieren

Jij wilt je huis verduurzamen. Maar waar moet je beginnen? Hoppenbrouwers maakt duurzaam en comfortabel wonen mogelijk, voor iedereen.

Bekijk onze producten

Zakelijke klanten

Wij zijn jouw technisch partner. Met meer dan 100 jaar ervaring hebben wij voor ieder vraagstuk een passende technische oplossing.

Bekijk onze markten

Ook interessant voor jou

We werken veilig of we doen het niet

BlogVeiligheid
Lees meer over We werken veilig of we doen het niet

Zo ziet de veiligheid binnen een magazijn eruit

BlogVeiligheid
Lees meer over Zo ziet de veiligheid binnen een magazijn eruit

Veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens onderhoud

BlogVeiligheid
Lees meer over Veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens onderhoud

Ontvang onze nieuwsbrief