Persberichten Persberichten

Op de perslijst?

Wil je graag op de verzendlijst van onze persberichten geplaatst worden? Stuur dan een e-mail naar pers@hoppenbrouwers.nl

Woordvoerder

Voor persvragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met onze teamleider Communicatie Antoinette Boleij.