Onze aanpak

Hoppenbrouwers kiest bewust voor een werkwijze die niet alleen veiligheid waarborgt, maar ook slimheid en efficiëntie bevordert. Door deze strategische keuze profiteren onze gewaardeerde klanten optimaal van de voordelen die voortvloeien uit onze bedrijfsfilosofie.

Zelfsturende teams

We houden de lijnen graag kort en de verantwoordelijkheid dichtbij. Daarom werkt Hoppenbrouwers met zelfsturende teams. Zo stimuleren we eigen initiatief en betrokkenheid en ontstaat er een overvloed aan ondernemerschap in de gehele organisatie.

Onze zelfsturende teams

LEAN: Iedere dag beter

Sommige mensen noemen het ‘LEAN werken’. Wij zeggen liever ‘iedere dag beter’. We richten ons op klantwaarde, verminderen verspilling en optimaliseren processen. Eigenaarschap is essentieel hierin. Door alleen te produceren wat nodig is, streven we naar continue verbetering en maximale klanttevredenheid. Onze medewerkers worden dagelijks getraind en gecoacht om de kwaliteit van hun werk steeds verder te verbeteren.

Ontdek wat ons drijft

 

BIM

In het verleden hanteerden we de 2D-tekenmethode als onze gebruikelijke werkwijze. Momenteel maken we echter uitgebreid gebruik van 3D-modellen, aangeduid met de officiële term Building Information Model (BIM). BIM gaat verder dan eenvoudigweg werken met 3D-modellen; het bevordert efficiëntere samenwerkingen met onze opdrachtgevers gedurende zowel het voortraject als de uitvoering. Het draagt bij aan het voorkomen van fouten door het uitwisselen van juiste informatie, wat leidt tot een aangenamere werkwijze.

Meer over BIM

Veiligheid

Wij zetten onze medewerkers op één en vinden het dan ook heel belangrijk dat ze elke dag weer veilig thuiskomen. Veiligheid zit sterk verweven in onze cultuur en moet overal geborgd worden. Op iedere bouw, in ieder team, in iedere vestiging en door iedere medewerker. We doen het veilig of we doen het niet.

Over veiligheid

 

 

Partner met meerdere partijen

Wij nemen zelf initiatief. Het team dat voor jouw project werkt, neemt de juiste partijen aan en pakt de opdracht gestructureerd op. Zij brengen externe partijen samen die weten wat er op de bouwplaats speelt. Zo kunnen we de planning bewaken en begrijpt iedereen wat er moet gebeuren voor het beste resultaat.

Ontvang onze nieuwsbrief