Co2-voetafdruk van Hoppenbrouwers kleiner t.o.v. vorig jaar

De CO2-voetafdruk van Hoppenbrouwers is 18,8% kleiner ten opzichte van vorig jaar. Onze CO2-emissie over 2022 is vastgesteld op 15,92 ton CO2 per miljoen euro omzet.

CO2-prestatieladder

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor onze organisatie. De CO2-prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland. Het helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2. Hoppenbrouwers Techniek is sinds vorig jaar gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

Doordat wij groeien als organisatie, stijgt ook onze totale CO2-uitstoot. Om onze impact goed te kunnen meten én te kunnen vergelijken met voorgaande jaren en andere bedrijven in de branche, wordt de CO2-emissie uitgedrukt in ton CO2 per miljoen euro omzet. De CO2-voetafdruk van Hoppenbrouwers over 2022 bedraagt in totaal 4982,4 ton CO2. Dat komt overeenkomt met 15,92 ton per miljoen euro omzet. Hiermee hebben we onze reductiedoelstellingen van 2022 ruimschoots behaald!

Eigen wagenpark

Mobiliteit is de grootste bron van onze CO2-uitstoot: samen zorgen het eigen wagenpark (86%), zakelijke ritten met privé auto’s (6%) en gasverbruik voor verwarming (8%) voor de totale CO2-uitstoot van Hoppenbrouwers. Door over te stappen op elektrische auto’s en bussen, het beschikbaar stellen van elektrische wisselauto’s voor zakelijke ritten en door het reizen met het openbaar vervoer te promoten hebben we die in 2022 teruggebracht.

Groene stroom

Voor het laden van onze elektrische voortuigen laden (en ook voor onze panden) gebruiken wij groene stroom. Op deze manier stoten we met ons elektraverbruik geen CO2 uit.

6% reductie in 2023

Voor de periode tot en met 2030 houden we de scope 1 doelstelling van de CO2-prestatieladder aan. Dat houdt in dat we per jaar onze CO2-uitstoot gemiddeld met 4% omlaag willen brengen. Deze doelstelling hebben we in 2022 ruimschoots behaald. Doordat we dit jaar het grootste deel van ons wagenpark geëlektrificeerd hebben, zal het reductiepercentage de komende jaren afnemen. Daarom zetten we voor 2023 in op 6% CO2 reductie.

Rapportage CO2-footprint 2022

De volledige CO2-footprint rapportage is beschikbaar op onze website.

Download de rapportage

Doelstellingen scope 2 en scope 3

Het elektraverbruik (scope 2) zal – door de overstap naar elektrische voertuigen en door de groei die Hoppenbrouwers doormaakt – de komende jaren stijgen. Voor dit extra elektraverbruik gaan wij eveneens groene stroom gebruiken. De 100% reductie doelstelling voor scope 2 zal hiermee ook voor de komende jaren gelden.

De scope 3 doelstelling van 2% reductie is in 2022 al ruimschoots gehaald. Het is nog onduidelijk of deze grote reductie eenmalig is, doordat we elektrische wisselauto’s beschikbaar hebben gesteld voor zakelijke ritten en het reizen met het openbaar vervoer hebben gestimuleerd. Dit gaan we de komende jaren inzichtelijk krijgen. Om die reden zetten we ook voor 2023 ingezet op 2% CO2 reductie voor scope 3.

Ontvang onze nieuwsbrief