whitepaper

Toekomstgericht Installeren

Helemaal klaar voor 2030

Bijdragen aan de toekomst voor de volgende generatie

De energietransitie in Nederland is in volle gang. We werken gezamenlijk aan een energiesysteem waar nauwelijks nog CO2 vrijkomt. Dit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen van opwarming te stoppen. Ook zijn er in Nederland steeds minder fossiele brandstoffen beschikbaar. De schaarste leert ons om te gaan met beperkte middelen. De oplossing? Technologische verbeteringen en fundamentele systeem- en gedragsverandering.

KLIMAATDOELEN 2030

0 procent
co2 minder uitstoten
0 procent
minimaal duurzaam opgewekt

Het groene voorbeeld

Programmamanager duurzaamheid Wouter Hendrickx maakt zich hard voor een toekomstbestendig bedrijf én een duurzamere wereld. Dit is voor Hoppenbrouwers niet alleen een speerpunt bij de aanleg van installaties, maar staat ook in de eigen bedrijfsvoering op de eerste plaats. Hoe bepaal je duurzaamheidsdoelen voor je bedrijf en maak je ze waar?

Voor ons begon dat door de bedrijfspanden te verduurzamen en er is een milieubewust wagenpark om de CO2 -uitstoot zo laag mogelijk te houden. Dit wagenpark zal uiteindelijk volledig elektrisch worden. Om vermindering van emissies en van eigen energieverbruik nog gerichter te integreren in de bedrijfsvoering, heeft Hoppenbrouwers in 2022 de vervolgstap gezet met een certificering op de CO2-Prestatieladder.

Sterk staaltje modulair bouwen

Een manier van toekomstgericht installeren is modulair bouwen: het is efficiënt, heeft snellere doorlooptijden en lagere kosten. Tijdens dit standaardproces worden prefabwoningen gebouwd. Het bouwpakket wordt kant-en-klaar afgeleverd, inclusief leiding- en kabelwerk. De verschillende puzzelstukken worden vooraf gemaakt. Op de bouwlocatie hoeft dan enkel nog de puzzel gelegd te worden.

Projectleider modulaire bouw Gerben Geelen legt uit: “We doen ons best om meer aannemers warm te maken voor stekerbaar bouwen. Hoe meer mensen erin geïnteresseerd raken, hoe voordeliger we het kunnen aanbieden.”