WML: Pompstation Bergen WML: Pompstation Bergen
Locatie

Project informatie

  • Opdrachtgever

    Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

Waterleiding Maatschappij Limburg standaardiseert besturings- en energieverdeelsystemen

Schoon drinkwater is vanzelfsprekend in ons land. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) voorziet de gehele provincie Limburg van schoon drinkwater en is verantwoordelijk voor de grond- en oppervlaktewinning, de drinkwaterzuivering en het onderhoud van de hoofdtransportleiding.

Voor het vernieuwde pompstation bij het Noord-Limburgse Bergen koos WML voor de industriële behuizingen en energieverdeelsystemen van Rittal. Wij tekenden voor de engineering, constructie en realisatie van het besturings- en energieverdeelsystemen.

Marcel Schapendonk, Senior hardware engineer Hoppenbrouwers: “Ri4Power producten van Rittal voldoen aan de NEN-EN-IEC-61439 norm en zijn als zodanig uitermate geschikt voor zelfbouw. Dat komt ten goede aan de flexibiliteit, want alle wijzigingen kunnen direct in huis worden uitgevoerd en ze bieden alle mogelijkheden voor een optimale configuratie.”

Geert Zebregts, Projectleider Hoppenbrouwers: “Onze expertise in combinatie met de producten van Rittal vormen een gouden combinatie. De toegankelijkheid van de componenten maakt dat de klant eenvoudig zelf metingen kan uitvoeren en eventuele storingen in het veld vroegtijdig kan detecteren. Ook in het kader van de NEN3140 richtlijn is dit van belang voor een veilige bedrijfsvoering.”