Verdygo zuiveringsinstallatie in bedrijf Verdygo zuiveringsinstallatie in bedrijf
Locatie

Project informatie

  • Opdrachtgever

    Waterschapsbedrijf Limburg
  • Adviseur

    Tauw bv

Eerste Verdygo zuiveringsinstallatie

In december 2016 is de eerste Verdygo zuiveringsinstallatie op de RWZI in Simpelveld volledig in bedrijf gegaan. In oktober 2015 is Waterschapsbedrijf Limburg in nauwe samenwerking met partijen Aan de Stegge en Royal Haskoning DHV gestart met het voorontwerp van een blauwdruk van een zuiveringsinstallatie volgens de Verdygo ontwerp- en bouwtechniek. Tauw is betrokken als adviseur van Aan de Stegge en Hoppenbrouwers is de onderaannemer van Aan de Stegge.

Wat is Verdygo?

Waterschapsbedrijf Limburg heeft een nieuw zuiveringsconcept ontwikkeld: Verdygo, een innovatieve, modulaire en duurzame rioolwaterzuiveringsinstallatie. De uitgangspunten zijn om rioolwater te zuiveren op maat, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en tegelijkertijd flexibel te kunnen inspelen op technologische, demografische of klimatologische ontwikkelingen. Bijzonder is dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de kosten ten opzichte van traditionele bouw met ruim 20% worden verlaagd en de bouwtijd met een derde van de tijd wordt verkort. Ook in het onderhoud kan jaarlijks een besparing van 20% worden gerealiseerd, hetgeen uiteraard óók in het belang van de burger is. Zij betalen tenslotte belasting voor de zuivering van het rioolwater. De kern van Verdygo is de modulaire manier van ontwerpen en bouwen met behulp van bestaande en nieuwe technologieën. Het Verdygo-concept is volledig bovengronds, compact en verplaatsbaar. Zo kun je effectief inspelen en anticiperen op dynamische ontwikkelingen en veranderende normen. Het modulaire systeem maakt bovendien snel, goedkoop en arbotechnisch verantwoord onderhoud mogelijk. Met Verdygo wordt geen afvalwater gezuiverd, maar gezuiverd afvalwater geproduceerd. Door decentrale zuiveringen dichtbij watergebruikers te plaatsen, wordt hergebruik van gezuiverd water gestimuleerd. Verdygo is geschikt voor rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van 10.000 tot 100.000 inwonersequivalenten. Het Verdygo concept is jaarlijks circa 20% goedkoper dan bestaande installaties. Het is al snel lonend om te kiezen voor een modulaire, flexibele, snel te bouwen en aan te passen oplossing. Ook is het Verdygo-concept interessant voor landen waar nog geen afvalwaterinfrastructuur aanwezig is.

Lokaties

Op de RWZI in Roermond is de complete aanvoerinstallatie op de Verdygo-wijze uitgevoerd. Deze bestaat uit vier opvoergemalen en vuilroosters. Op de RWZI in Simpelveld is de complete biologische zuivering, inclusief de slibindikking, vervangen volgens de opzet van het Verdygo-bouwtechniek. Hier is de aanvoerinstallatie voor het grootste deel gehandhaafd. De twee projecten samen vormen een blauwdruk voor een complete Verdygo rioolwaterzuiveringsinstallatie. Traditioneel wordt rioolwater gezuiverd door het doorlopen van een aantal processen in vaste, ingegraven bassins. Bij een Verdygo zuiveringsinstallatie zijn de verschillende procesonderdelen van de zuiveringsinstallatie opgebouwd in de bovengrondse modules. Deze modules zijn eenvoudig te demonteren en te verplaatsen. Hierdoor is het mogelijk om flexibel in te kunnen spelen op de veranderende omgeving. Tevens zijn dergelijke modules gemakkelijk uit te wisselen voor bijvoorbeeld onderhoud.

Ontwerptraject in nauwe samenwerking

Het maken van het ontwerp is samen met de complete realisatie onderdeel van het project dat op basis van een UAV-GC (Design & Construct) contractvorm is gegund. Tijdens de ontwerpfase is Waterschapsbedrijf Limburg met alle partijen vaak samengekomen om de uitdagingen in het ontwerp aan te pakken. Hierdoor hebben deze partijen binnen een half jaar het definitieve uitvoeringsontwerp van beide zuiveringsinstallaties kunnen voorleggen aan Waterschapsbedrijf Limburg. Het bijzondere was dat aan tafel alle disciplines werden samengebracht: werktuigbouw, civiele techniek, elektrotechniek en automatisering.

Realisatie van de zuiveringen

Na het definitieve ontwerp zijn we gestart met de realisatie ervan op de zuiveringen. In maart 2016 met de productie van de besturingspanelen gestart, daarna hebben we de eerste modules voorzien van de elektrotechnische installatie. In september 2016 is er voor het eerst water door de installatie van RWZI Simpelveld gegaan om de modules te testen en in bedrijf te nemen. Na een opstartperiode waarbij de nieuwe installatie parallel aan de oude heeft gedraaid hebben we oude zuiveringsonderdelen geïntegreerd in de nieuwe zuivering. De totale installatie van RWZI Simpelveld is in december 2016 in bedrijf genomen.

Informatie

Mocht u meer willen weten dan verwijzen wij u door naar de website van Waterschapsbedrijf Limburg. Waterschapsbedrijf Limburg heeft op haar eigen website een publicatie geplaatst met daarin onder andere een aantal interessante video’s: Waterschapsbedrijf Limburg

Kijk ook naar Verdygo.com als u meer wilt weten over de Verdygo ontwerp en bouwtechniek.

Zuiveringsinstallatie van Verdygo in samenwerking met Hoppenbrouwers Techniek
Zuiveringsinstallatie van Verdygo in samenwerking met Hoppenbrouwers Techniek
Zuiveringsinstallatie van Verdygo in samenwerking met Hoppenbrouwers Techniek
De eerste module voor de zuiveringsinstallatie voor Verdygo is compleet
Zuiveringsinstallatie van Verdygo in samenwerking met Hoppenbrouwers Techniek
Zuiveringsinstallatie van Verdygo in samenwerking met Hoppenbrouwers Techniek
Zuiveringsinstallatie van Verdygo in samenwerking met Hoppenbrouwers Techniek
Zuiveringsinstallatie van Verdygo in samenwerking met Hoppenbrouwers Techniek
Schakelkast van Hoppenbrouwers Techniek voor Verdygo
De zuiveringsinstallatie van Verdygo in samenwerking met Hoppenbrouwers Techniek
Leidingtoren bij Verdygo in samenwerking met Hoppenbrouwers Techniek