TBV Wonen – Onderhoud elektronische installaties TBV Wonen – Onderhoud elektronische installaties
Locatie

Project informatie

  • Opdrachtgever

    TBV Wonen

TBV Wonen – Onderhoud elektronische installaties

We hebben samen naar iets toegewerkt waar we allemaal erg tevreden mee kunnen zijn

TBV Wonen is een klantgerichte organisatie in Tilburg, die zich richt op huisvesting van mensen in Tilburg. Ze pakken maatschappelijke vraagstukken op in wijken en buurten. Daarbij werken ze samen met instellingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en onderwijs aan onderlinge samenhang en verbetering van het woon- en leefklimaat.

Martijn in ‘t Groen, Projectvoorbereider bij TBV Wonen; “Ik houd me voornamelijk bezig met het beheer van de elektrotechnische installaties van bestaande panden binnen TBV Wonen. Vandaar ook de raakvlakken met Hoppenbrouwers.

We zien op dit moment enorme verschuivingen in de panden die we bouwen. Het Woonzorgcentrum Johannes Zwijssen in Tilburg is een typisch gebouw wat niet snel meer gebouwd gaat worden. Hoppenbrouwers voert hier sinds 2013 het onderhoud voor de elektrotechnische installaties uit. De samenwerking is jaren geleden ontstaan. Waar we eerst individuele contracten per locatie afsloten hebben we nu een raamovereenkomst met Hoppenbrouwers. Hierin hebben we het onderhoud van noodverlichtingsinstallaties van 33 verschillende locaties opgenomen. We zijn nu in staat om prognoses vast te stellen voor de komende jaren; weten precies wanneer iets vervangen moet worden en over welke type verlichting het hierbij gaat. De rapportages en de communicatie rondom inspecties verlopen ook goed. We hebben samen naar iets toegewerkt waar we allemaal erg tevreden mee kunnen zijn.”

Hoppenbrouwers Techniek werkte aan het Joannes Zwijsen gebouw