Nieuwbouw voor brede school Gelderakkers Nieuwbouw voor brede school Gelderakkers
Locatie

Project informatie

  • Opdrachtgever

    Woonstichting Leystromen Rijen

Nieuwe brede school Gelderakkers

Woonstichting Leystromen heeft in de wijk Gelderakkers te Hilvarenbeek een nieuwe brede school gerealiseerd, waarin een basisschool, een peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een gymzaal zijn gehuisvest. Naast de bouw van deze nieuwe school zijn er 13 sociale huurwoningen gerealiseerd. De gymzaal is apart verhuurbaar voor lokale verenigingen in deze wijk.

Leystromen eigenaar van brede school Hilvarenbeek

Twan Janssen, projectontwikkelaar bij Woonstichting Leystromen; “De aanleiding voor de nieuwbouw van deze accommodatie is ontstaan, omdat de oude openbare school De Driehoek aan de Papenstraat niet meer aan de huidige eisen voldeed. Samen met de gemeente Hilvarenbeek hebben we het initiatief genomen hiervoor een nieuwbouw te realiseren. Het is een langdurig traject geweest met veel procedures, maar de school is in een goede tijd ontwikkeld en dat zie je zeker terug in de afwerking. We zijn als woonstichting eigenaar van deze accommodatie en verhuren het aan de gemeente die het vervolgens weer beschikbaar stelt voor gebruikers. We zijn continu met de gebruikers in gesprek geweest om iets moois neer te zetten. Sociaal en maatschappelijk gezien hebben wij die taak ook als woonstichting Leystromen.

Hoppenbrouwers biedt ons continuïteit en zekerheid

Hoppenbrouwers werkte als onderaannemer maar was vooraf wel één van de geselecteerde partijen voor ons. Mede daar waar we voorheen verschillende partijen over de kop hebben zien gaan biedt Hoppenbrouwers ons de continuïteit en zekerheid die we nodig hebben voor dit soort projecten. Zij namen zelf het initiatief om met de gebruikers steeds de veranderingen en behoeftes af te stemmen. Een school is gespecialiseerd in lesgeven en niet in de installatietechniek. Deze techniek wordt voor hun eigenlijk pas tastbaar na het in gebruik nemen van het gebouw. Hoppenbrouwers heeft er zijn best voor gedaan om deze techniek in een vroeg stadium te bespreken, zodat deze aan de wensen van de gebruikers zou voldoen. Deze accommodatie is sinds 23 oktober 2015 in gebruik genomen.”