Nieuw Gildestein Nieuw Gildestein
Locatie

Project informatie

  • Opdrachtgever

    Universiteit Utrecht

Nieuwe BMI en ontruimingsinstallatie voor Nieuw Gildestein

Nieuw Gildestein in het Utrecht Science Park – een gebouw dat stamt uit de jaren 80 – is onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hoppenbrouwers Techniek heeft de totale brandmeld- en ontruimingsinstallaties vervangen.

Universiteit Utrecht: “De aanleiding van dit project was de staat van de bestaande brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Vijf jaar geleden is het nodige vernieuwd, nu was het tijd om de huidige installaties helemaal te vervangen.”

Bijzondere omstandigheden

De uitvoering van dit project heeft ongeveer een jaar in beslag genomen. Het belangrijkste was dat het wetenschappelijk onderzoek ongehinderd door kon gaan. Hierdoor moesten de onderzoeksruimten leeg zijn op het moment dat er werd gewerkt.

Universiteit Utrecht: Dat was een hele planning en vergde dus wel iets van de interne organisatie. Het gebouw bestaat uit een kantoor- en labdeel en een onderzoeksdeel . Eerst is het werk in het hele kantoor- en labdeel uitgevoerd en aansluitend het werk in het onderzoeksdeel. Bij het onderzoeksdeel was de voorbereiding uiteindelijk zo goed, dat dit eigenlijk zonder problemen is verlopen. Bijzonder aan het project is dat in het gebouw vanwege de aanwezigheid van dieren niet geboord mag worden, behalve op de ‘boordag’, iedere laatste vrijdag van de maand. Het hele gebouw is van beton, dus wanneer er een gat wordt geboord, hoor je dat door het hele gebouw heen. Voorafgaand hebben we gekeken wat de mogelijkheden waren om wel te kunnen monteren zonder afhankelijk te zijn van die ene dag in de maand. Schieten bleek een goede methode. Daar hebben we geluidsonderzoek naar gedaan. Het geluid van schieten was zo minimaal dat de onderzoekers daar geen overlast van hadden. Dus zo hebben we het werk grotendeels kunnen uitvoeren.”

De selectie van de juiste partij

Bij het selecteren van de juiste partij is onder andere gekeken naar bedrijven die al vaker hebben samengewerkt met de Universiteit Utrecht. Met Hoppenbrouwers is positieve ervaring opgedaan tijdens de realisatie van het sportcentrum Olympos. Universiteit Utrecht: “Zodoende hebben wij Hoppenbrouwers, naast twee andere partijen, ook uitgenodigd voor dit pand. Op basis daarvan is de uitvraag weggezet.

Bij de uitvraag werd gekeken naar de economisch meest verantwoorde inschrijving voor de laagste prijs. Op basis daarvan heeft Hoppenbrouwers de gunning gewonnen. We hebben niet specifiek voorgeschreven met welk merk of type er geïnstalleerd moest worden, maar een prestatiecontract opgesteld. Hoppenbrouwers had ingeschreven met een gedeeltelijk draadloos systeem, maar dat bleek achteraf helaas niet te werken door de hoeveelheid beton in dit pand. Daarom is er alsnog voor gekozen om alles bedraad uit te voeren.”

De brandmeld- en ontruimingsinstallatie

De brandmeldinstallatie bestaat uit rook- en handmelders, en de ontruimingsinstallatie bestaat uit slow whoops, gesproken woord (via speakers) en flitslampen. De reden dat er voor flitslampen is gekozen, is om de lopende gedragsonderzoeken niet te verstoren. De rookmelders zitten in gangzones en gevaarlijke opslagruimtes, maar niet in de onderzoeksruimten.

Universiteit Utrecht: “Onze afdeling Veiligheid en Milieu heeft voor onze gebouwen beleid opgesteld voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties.Vanuit bouwbesluitniveau  zou voor dit gebouw een type A installatie in principe volstaan:  alleen de handbrandmelders die in de gang bij de brandslaghaspels hangen. Binnen de Universiteit Utrecht leggen wij de lat op het gebied van veiligheid echter een stuk hoger. Gezien het gebruik van dit gebouw kiezen we voor een hoger bewakingsniveau dan het bouwbesluit voorschrijft. Tevens hebben we de brandcompartimentering in het gebouwgoed op orde. En het belangrijkste, want het is hier binnen een behoorlijk doolhof, is dat mensen zo snel mogelijk gewaarschuwd worden bij een calamiteit, zodat iedereen op tijd buiten het pand is. Er zijn andere brandveiligheid opties overwogen zoals een PZI-installatie, maar omdat hier zoveel verschillende mensen rondlopen, was dat niet haalbaar. Daarom hebben we voor deze installatie gekozen. Over het hele project genomen zijn we tevreden over Hoppenbrouwers. De mensen zijn plezierig om mee samen te werken en nemen hun werk serieus.”

Uniek project

Jeroen van den Hoof, projectleider beveiliging bij Hoppenbrouwers Techniek: “Voor ons was het een bijzonder project. We hadden te maken met een strakke planning en binnen de tijd die ervoor stond moest het werk dus ook echt af zijn. Omdat er specifieke onderzoekruimten aanwezig zijn in het gebouw, was daarnaast hygiëne erg belangrijk. In de ochtend werd er door onze medewerkers op locatie gedoucht, en het werk in het onderzoeksdeel van het gebouw werd in speciale kleding uitgevoerd. Al met al een uniek project voor ons.”