Hoppenbrouwers Techniek start met de CO2-prestatieladder!

Duurzaamheid vormt een belangrijk speerpunt voor Hoppenbrouwers Techniek. Niet alleen in de advisering en aanleg van installaties van haar opdrachtgevers, maar ook in de eigen bedrijfsvoering. De bedrijfspanden zijn al behoorlijk verduurzaamd en er wordt met een milieubewust wagenpark gereden om de CO2 uitstoot per km zo laag mogelijk te houden.  

Begin dit jaar is Hoppenbrouwers gestart met het certificeringstraject op de CO2-prestatieladder. Certificering op de CO2-prestatieladder is een logische vervolgstap om nog gerichter het eigen energieverbruik en emissies te reduceren en dit als vast onderdeel in de bedrijfsvoering te integreren.

In de komende periode wordt de exacte CO2-footprint van Hoppenbrouwers bepaald. Dit betreft de CO2-emissies als gevolg van het gebruik van gas & elektra in de bedrijfspanden en motorbrandstoffen in het wagenpark. De volgende stap betreft het in kaart brengen van de mogelijkheden tot verdere reductie en het vastleggen van de doelstellingen. In de komende nieuwsbrieven wordt hier meer over bekend gemaakt.

Wil je meedenken over de reductie van onze CO2-voetafdruk of heb je suggesties hoe we de CO2-emissies kunnen reduceren in onze projecten? Dan horen we dat graag! Ideeën en suggesties kunnen kenbaar gemaakt worden door contact op te nemen met Wouter Hendrickx, onze programmamanager Duurzaam Ondernemen.

Wouter Hendrickx

Programmamanager Duurzaam Ondernemen

Over de CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 emissies en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De CO2-Pestatieladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Certificering op de CO2-prestatieladder is een investering die zich terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.  De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Op dit moment zijn al 1200 certificaten op de CO2 prestatieladder uitgereikt.

Voor meer info over de CO2-prestatieladder en SKAO, zie de website.

Over Hoppenbrouwers

Van eenmanszaak in elektrotechnisch werken naar een allround technisch dienstverlener. In ruim honderd jaar groeide Hoppenbrouwers uit tot sterspeler in de techniek.

Voor particulieren

Jij wilt je huis verduurzamen. Maar waar moet je beginnen? Hoppenbrouwers maakt duurzaam en comfortabel wonen mogelijk, voor iedereen.

Bekijk onze producten

Zakelijke klanten

Wij zijn jouw technisch partner. Met meer dan 100 jaar ervaring hebben wij voor ieder vraagstuk een passende technische oplossing.

Bekijk onze markten

Ontvang onze nieuwsbrief