Sprinklerteam behaalt certificaat VBB-systemen

Binnen een jaar na de aansluiting bij Hoppenbrouwers Techniek heeft het sprinklerteam het productcertificaat ‘Leveren VBB-systemen’ behaald. Dit verzekert opdrachtgevers ervan dat zij zakendoen met een gecertificeerd installateur voor het leveren van vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen, beter bekend als sprinklerinstallaties.

Erkend voor het installeren van sprinklerinstallaties

Rob Heijndijk, projectmanager sprinklerinstallaties, is ontzettend trots op het door Kiwa afgegeven certificaat. Rob Heijndijk: “Trots, omdat dit is waar we voor staan: een kwaliteitsinstallateur die voldoet aan de hoogste eisen voor het installeren van sprinklerinstallaties. Mooi dat we deze erkenning in korte tijd met ons team al hebben bereikt.”

Vrijwel direct na de opstart van het sprinklerteam bij Hoppenbrouwers Techniek (1 april 2018) startte Rob de procedure op voor het behalen van dit belangrijke certificaat. Rob: “Vanuit twintig jaar ervaring in de sprinklertechniek, weet ik hoeveel waarde opdrachtgevers hieraan hechten. Zij zijn hierdoor immers verzekerd van een installateur die voldoet aan alle eisen.”

Kwaliteitssysteem en projectaudits

Om het certificaat te kunnen behalen, bracht Rob met zijn team eerst het interne kwaliteitssysteem op orde. Rob: “Dit is een aanvulling op het bestaande kwaliteitssysteem bij Hoppenbrouwers. Wij moesten aantonen aan Kiwa dat iedere medewerker van ons team over de juiste kwalificaties beschikt. Voor elke functie gelden er specifieke eisen. Daarnaast moesten we bewijzen dat we volledig volgens de in de VBB-regeling vastgestelde procedures werken.”

Vervolgens verrichtten inspectiebureaus in opdracht van Kiwa diverse audits op twee projecten waaraan het sprinklerteam van Hoppenbrouwers in 2018 werkte. Rob: “Deze opdrachtgevers hebben ons hun vertrouwen al gegund in de wetenschap dat we alles op alles zouden zetten om het kwaliteitscertificaat snel te behalen.”

Van drie naar tien medewerkers

Het productcertificaat Leveren VBB-systemen blijft geldig zolang Hoppenbrouwers Techniek slaagt voor de jaarlijkse hercertificeringen. Rob: “Eén keer per jaar vindt er een audit plaats. Daarnaast zijn zeker in het begin op ieder project steekproefinspecties.”

Projecten zijn er voor het sprinklerteam overigens voldoende. “Onze orderportefeuille is goed gevuld voor de rest van 2019 en zelfs al voor begin 2020. Ook verzorgen we vanaf dit jaar service en onderhoud. In minder dan een jaar is ons sprinklerteam gegroeid van drie naar tien medewerkers.”

Over Hoppenbrouwers

Van eenmanszaak in elektrotechnisch werken naar een allround technisch dienstverlener. In ruim honderd jaar groeide Hoppenbrouwers uit tot sterspeler in de techniek.

Voor particulieren

Jij wilt je huis verduurzamen. Maar waar moet je beginnen? Hoppenbrouwers maakt duurzaam en comfortabel wonen mogelijk, voor iedereen.

Bekijk onze producten

Zakelijke klanten

Wij zijn jouw technisch partner. Met meer dan 100 jaar ervaring hebben wij voor ieder vraagstuk een passende technische oplossing.

Bekijk onze markten

Ontvang onze nieuwsbrief