Het 100-jarig bestaan

 

Een bekroning op het 100-jarig bestaan van Hoppenbrouwers Techniek!

Namens zijne Majesteit Koning Willem Alexander heeft commissaris van de koning, Wim van de Donk ons familiebedrijf het Predicaat Koninklijk toegekend. De bijbehorende oorkonde werd in het bijzijn van relaties en medewerkers op vrijdag 22 juni 2018, tijdens ons 100-jarig jubileumfeest in het Efteling Theater overhandigd aan algemeen directeur Henny de Haas. Vanaf vandaag mogen wij ons ‘Koninklijk’ Hoppenbrouwers noemen.

Wim van de Donk: “De kracht zit in jullie mensen, zit ook in jou Henny, maar ook juist omdat jullie zo goed zorgen vóór die mensen. Dat ze nieuwe kansen krijgen en zich door ontwikkelen. Mensen vasthouden omdat er betere tijden komen. Goed zorgen voor je mensen zit niet alleen in het sociale. Ineens ben je 100 jaar, mooi om te zien.”

Henny de Haas: “Het is een voorrecht om het Predicaat Koninklijk te mogen voeren. Daar ben ik heel trots op en dankbaar voor. Het predicaat is niet alleen voor mij, maar ook voor mijn voorgangers Jan Beekmans, Wil Hoppenbrouwers en Theo Hoppenbrouwers een eerbetoon en de kers op de taart tijdens ons 100-jarig jubileum. Samen met hen, maar ook met alle medewerkers, hebben we Hoppenbrouwers Techniek opgebouwd tot een vooraanstaand installatiebedrijf dat zich onderscheidt in de branche.

Deze onderscheiding is de bekroning op ons werk en bevestigt dat we gaan voor kwaliteit, duurzaamheid, langetermijndenken en niet opgeven. Onze goede naam wordt op deze manier bevestigd, wat vooral een mooie beloning is voor onze medewerkers. Zij leveren immers het goede werk! Natuurlijk vieren we dat uitgebreid, maar daarna gaan we gewoon weer verder met nóg beter ons best te doen.”

Wat is dat eigenlijk, een Predicaat Koninklijk?

Predicaat is een loffelijke benaming. Alleen de koning zelf mag deze onderscheiding toekennen. Daarmee drukt hij het respect, de waardering en het vertrouwen uit dat hij heeft in de ontvanger. Om deze onderscheiding te kunnen ontvangen, moet een onderneming aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de onderneming minimaal 100  jaar oud zijn, zich op Nederlandse grond bevinden, en een eerste of een zeer vooraanstaande plaats in de branche innemen. Bovendien dient de bedrijfsvoering onberispelijk te zijn en moeten het bedrijf, bestuursleden en commissarissen te goeder naam en faam bekend staan en van onbesproken gedrag zijn.

Welke weg bewandelde Hoppenbrouwers Techniek om het Predicaat Koninklijk te krijgen?

Hoppenbrouwers Techniek verzamelde bewijsmateriaal om het jaar van oprichting officieel te kunnen vaststellen. Voormalig directeur Theo Hoppenbrouwers kamde met regionale geschiedenisliefhebbers Henk Haen en Joost van der Loo de archieven uit van Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Udenhout. Dáár vonden zij een bewijs van de oprichtingsdatum: het diploma Elektrotechniek van de Vereniging voor Elektrotechnisch Vakonderwijs dat oprichter Jan Beekmans op 14 juli 1918 haalde. Dit diploma wordt gezien als officiële startdatum van Hoppenbrouwers Techniek én van vakspeciaalzaak in witgoed en audio/video Hoppenbrouwers. In 1997 zijn het installatiebedrijf en de winkel als twee aparte bedrijven verder gegaan. Helaas mag het predicaat maar voor een van beiden worden aangevraagd. Daarbij gaat Koninklijk voor Hofleverancier. Halverwege 2017 diende Hoppenbrouwers Techniek een officiële aanvraag in bij de burgemeester van Tilburg. Die voorzag de aanvraag van zijn advies en stuurde het door naar de provincie voor verder onderzoek. Daarna beoordeelde de dienst van het koninklijk huis de aanvraag. Tot slot, beslist de koning. En, hij heeft besloten. Voor zijn besluit is Hoppenbrouwers Techniek hem zeer erkentelijk.

Tilburg Trofee

Naast het Predicaat Koninklijk, verraste de burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, Henny de Haas ook nog eens met een Tilburg Trofee. De Trofee werd toegekend namens het gemeentebestuur, als blijk van waardering.

Bekijk artikel

Ontvang onze nieuwsbrief