Disclaimer

Algemeen
Gebruik van deze site van Hoppenbrouwers Techniek is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van Hoppenbrouwers.

Gebruik website
Hoppenbrouwers Techniek streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Hoppenbrouwers Techniek niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De (technische) informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van deskundig advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoppenbrouwers Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hoppenbrouwers Techniek.

Informatie van derden
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Hoppenbrouwers Techniek heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Hoppenbrouwers Techniek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Hoppenbrouwers en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door Hoppenbrouwers Techniek zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Klachtenservice
Hoppenbrouwers Techniek stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Hoppenbrouwers Techniek proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Hoppenbrouwers Techniek de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Neem hiervoor contact op met de vestiging waar uw vraag, probleem of klacht betrekking op heeft. Kijk voor de contactgegevens op Contact – Hoppenbrouwers Techniek