Roland Vrijnsen - Projectleider, Utiliteit en Woningbouw

Roland Vrijnsen

"Mijn praktijkervaring heeft mij ver gebracht"

“Nadat ik mijn studie aan de LTS had afgerond, ben ik als BBL-monteur gaan werken. Dit wil zeggen dat ik vier dagen in de week als elektromonteur werkte en één dag in de week naar school ging. Na hard studeren, heb ik uiteindelijk mijn diploma voor eerste monteur sterkstroominstallaties behaald. Ik begon in de buitendienst als monteur en heb zo veel praktijkervaring op kunnen doen. Ondanks dat ik nu een andere functie bekleed, heeft deze praktijkervaring mij ver gebracht.”

Lange lopende samenwerking

“Martien van Hoof (vestigingsleider van Hoppenbrouwers Deurne) en ik kennen elkaar al een lange tijd. In 2004 nam Martien, destijds eigenaar van Elektro van Hoof, het bedrijf over waar ik werkte (Elektro van Beurden) en zo is onze samenwerking ontstaan. Het eerste jaar bij Elektro van Hoof bleef ik als monteur werkzaam maar al snel kwam ik op kantoor terecht als werkvoorbereider. Omdat Elektro van Hoof een klein bedrijf was, waren mijn taken als werkvoorbereider vrij uitgebreid. Zo tekende ik en behoorde het magazijnbeheer ook tot mijn takenpakket. In drukkere tijden kwam het geregeld voor dat ik mijn werkkleding uit de kast moest trekken om de monteurs te ondersteunen. Dit was handig want zo bleef ik, naast de taken als werkvoorbereider, ook op de hoogte van de ontwikkelingen in de buitendienst.”

Van Elektro van Hoof naar Hoppenbrouwers Techniek

“Omdat ik al lang met Martien werkte, voelde ik dat er iets ging gebeuren. Dat gevoel bleek te kloppen want per 1 maart 2017 zijn we officieel verder gegaan als Hoppenbrouwers Techniek. In eerste instantie was ik niet echt blij met deze overgang. Ik was tevreden met mijn toenmalige werksituatie en omdat ik verantwoordelijkheden heb, ik heb kinderen en een huis, maakte dat het wel spannend. Daarnaast was ik in het begin ook wat sceptisch. Hoppenbrouwers is een groot bedrijf en ik was bang dat ik een nummertje werd en dat er geen gehoor werd gegeven aan mijn ambitie. Bij Elektro van Hoof werkte ik als werkvoorbereider en bij Hoppenbrouwers Techniek startte ik als eerste leidinggevend monteur. Mijn twijfels, maar ook mijn ambities om door de groeien in de binnendienst, heb ik gelijk uitgesproken bij de afdeling Personeelszaken. Gelukkig maar want ik groeide weer door naar werkvoorbereider en sinds 1 maart 2018 ben ik projectleider. Achteraf kijk ik erg positief terug op de overgang van Elektro van Hoof naar Hoppenbrouwers.”