Corné de Meijer - Adjunct directeur, Directie Corné de Meijer

"De gezonde ambitie die het bedrijf uitstraalt past wel bij mij."

Hoppenbrouwers richt graag de blik op de toekomst. Adjunct-directeur Corné de Meijer typeert zichzelf dan ook als iemand die graag aan iets nieuws begint en vooruit kijkt. Dat blijkt ook uit zijn eigen loopbaan bij Hoppenbrouwers. Ruim 20 jaar geleden begon hij als Werkvoorbereider, waarna hij diverse functies – Engineer, Projectleider en Afdelingsmanager – binnen het bedrijf bekleedde. Daarmee is Corné een ultiem voorbeeld van de belangrijkste succesfactor van Hoppenbrouwers: medewerkers de kans geven zichzelf persoonlijk te ontwikkelen en door te groeien.

Een aantal jaar geleden vroeg Henny de Haas aan Corné om toe te treden tot de directie. “Dat verraste me wel, maar ik vond het ook een mooi compliment. De gezonde ambitie die het bedrijf uitstraalt past wel bij mij. Als directie moeten we onze medewerkers faciliteren en coachen en zo min mogelijk in de weg lopen bij hun ontwikkeling. Dat is de basis van de autonome groei van Hoppenbrouwers.”

Inspireren op elk niveau

Corné vindt dat de directie vooral de rol heeft om die ontwikkeling mogelijk te maken. “We moeten zorgen voor continuïteit in de bedrijfsvoering en het management, omdat dit ruimte geeft voor de groei van het bedrijf. We zijn er verantwoordelijk voor dat iedereen weet waar het bedrijf staat en waar het naar toe wil. Dat betekent dat we informatie bedrijfsbreed bespreekbaar moeten maken, zodat teams met die informatie aan de slag kunnen. Zo weet iedereen welke toekomstplannen we hebben en kunnen we daar samen op sturen. Op die manier kun je ambities ook echt samen waarmaken. De directie speelt ook een belangrijke rol in het doorgeven van onze normen en waarden. Dat doen we niet met een opgeheven vingertje, maar door steeds weer open en eerlijk te bespreken hoe we met elkaar en klanten omgaan.

Kernwaarden

Onze vijf kernwaarden zijn cruciaal voor het succes van Hoppenbrouwers. Werkplezier, vakmanschap, autonomie, verbondenheid en ondernemend zijn onze leidende principes. Als bedrijf maar ook als medewerker worden we hier dagelijks op gewaardeerd.