Krachten bundelen door samen te werken Innovatieve samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven

Interview met Sjef van Mook, docent Elektrotechniek en BPV-contactpersoon ROC Tilburg, School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering

De School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering, onderdeel van ROC Tilburg, is een van de opleidingen waar je een BBL- of BOL-traject kunt volgen. Dit ROC bedacht zelfs een combinatie van de BOL- en BBL-variant. Docent Elektrotechniek Sjef van Mook heeft contact met de bedrijven waar ‘zijn’ studenten werken of stagelopen. “Goed onderwijs is alleen mogelijk als er een nauwe samenwerking is tussen het onderwijs en bedrijfsleven. We hebben elkaar nodig” stelt hij.

Onderwijs en bedrijfsleven vernieuwen lesprogramma

Sjef van Mook: “Het bedrijfsleven denkt mee over de inhoud van ons lesprogramma. Op Hoppenbrouwers Techniek kunnen we altijd rekenen, bijvoorbeeld voor de inzet van hybride docenten en voor gastlessen over specifieke onderwerpen als panelenbouw of zonnepanelen.”
De opstart van een Sprint-opleiding was rond 2011 het startpunt voor een intensieve samenwerking tussen onze school en Hoppenbrouwers Techniek. Sjef van Mook: “Het ging om een versneld opleidingstraject op verzoek van onder andere Hoppenbrouwers Techniek. Samen met hun praktijkopleiders hebben mijn collega Patrick Couwenberg en ik die opleiding vormgegeven. Na vijf seizoenen is deze variant gestopt door een vernieuwing van de kwalificatiedossiers vanuit de overheid. Wel is er een mooie pilot uit voorgekomen.”

Positieve resultaten combinatie BOL en BBL

Sjef doelt op de pilot (tot en met schooljaar 2020) Combinatie BOL- en BBL.-studenten gaan eerst twintig weken naar school. Sjef: “Ze komen fulltime bij ons voor het leren van de basiskennis, – houding en – vaardigheden (integrale leerlijn). In die periode leren wij de leerlingen echt goed kennen. Daarna starten ze met hun stage (BOL) of met een combinatie van een dag theorie en vier dagen werken in de praktijk (BBL). De eerste lichting wordt in 2019 geëxamineerd. De resultaten tot nog toe zijn positief. We merken dat er minder uitval is. Na de eerste twintig weken zijn de leerlingen al inzetbaar op de werkplek. Ouders vinden het bovendien prettig dat hun kind nog niet direct fulltime hoeft te gaan werken. De begeleiding van die adolescenten op weg naar zelfstandigheid en meesterschap is het mooiste aan mijn vak. Sámen met bedrijven als Hoppenbrouwers Techniek.”