Werkmethodes

Werkmethodes

BREEAM-NL nieuwbouw Expert

Wij zijn vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid, de toepassing van duurzame technieken en werkmethoden bij de uitvoering van elektrotechnische en werktuigbouwkundige projecten. Dit heeft er toe bijgedragen dat wij ons sinds februari 2014 officieel BREEAM-NL nieuwbouw Expert mogen noemen.

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen.
Als BREEAM-NL Expert adviseren we organisaties over het laten certificeren van gebouwen volgens de normen zoals deze zijn vastgelegd in het keurmerk en helpen we ze met de voorbereidingen van een assessment.

Bekijk hier de projecten die op basis van BREEAM zijn gerealiseerd;

Lean Bouwen

Lean Bouwen is een methode die past bij Hoppenbrouwers. Net als ons bedrijf stelt ook de Lean-filosofie mensen centraal. Slimmer bouwen begint namelijk bij een betere samenwerking, zowel binnen Hoppenbrouwers als met andere bouwpartners. Die samenwerking bereik je niet zozeer door op projectleidersniveau bij elkaar te zitten, maar juist door de mensen die het werk doen samen te brengen. Zij begrijpen elkaar sneller, beter en tonen daardoor meer begrip voor elkaar. Het resultaat? Een plezierige samenwerking die leidt tot een betere planning en een kortere doorlooptijd.

Wanneer er wordt gepland op dag-niveau volgens het “Lean Bouwen” principe kan er een overzichtelijke en efficiënte planning worden opgesteld waarbij verspillingen worden geëlimineerd en een betrouwbare opleverdatum wordt vastgesteld. Door middel van Lean Bouwen is een project van twee jaar gemakkelijk met een half jaar te verkorten. En dat scheelt enorm; in overlast, tijd en natuurlijk in kosten.

BIM Tekenen

BIM tekenen wordt voornamelijk toegepast voor nieuwbouw projecten. Wij passen het toe bij gebouwgebonden en industriële installaties zoals leidingtracee, stroomleidingen, koelverwarming en kabelgoten.

In tegenstelling tot een traditioneel ontwerp- en bouwproces wordt er tijdens het BIM-proces in één 3D bestand gewerkt. Aan dit bestand wordt alle data gekoppeld die nodig is vanuit alle bouwpartijen voor het ontwerpen, bouwen en beheren van een bouwproject. Het voordeel hiervan is dat alle partijen met dezelfde gegevens werken, kunnen zien waar de knelpunten zich bevinden en of er aan alle regels wordt voldaan.

BIM tekenen werkt efficiënter dan andere tekenpakketen: je werkt met de samenwerkende partijen voor heel het gebouw in één gezamenlijke tekening. Dit zorgt uiteindelijk voor een kortere doorlooptijd, transparantie, een heldere communicatie en een aanzienlijke tijdswinst. BIM tekenen is het nieuwe 3D tekenen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.