Veiligheid op de werkvloer Veiligheid op de werkvloer

Uiteindelijk doen we het samen

Bij Hoppenbrouwers staat de medewerker op een, maar hoe verzeker je hen van veiligheid op de werkvloer? Ellen Vermeer, directeur personeelszaken van Hoppenbrouwers Techniek geeft daar antwoord op. “We zullen er alles aan doen zodat de veiligheid geborgen wordt. We willen dat al onze medewerkers zich niet belemmerd voelen om onveilige situaties aan te kaarten en we willen dat we elkaar op ons gedrag aan kunnen spreken.”

Bewustwording stimuleren

“Je wilt natuurlijk dat je medewerkers veilig aan het werk kunnen. Daarbij is het belangrijk dat het veiligheidsbewustzijn blijvend op de kaart wordt gezet. Iedereen weet dat veiligheid belangrijk is, maar in de praktijk wil dit nog wel eens anders zijn”, vertelt Ellen. “Het is daarom onze taak om die bewustwording te stimuleren. We proberen veiligheid zo vaak mogelijk onder de aandacht te brengen en dit zo goed mogelijk te faciliteren.

Zo bieden wij cursussen en toolboxen aan die afgestemd zijn op de omgeving. Onze medewerkers krijgen iedere maand een toolbox opgestuurd waarvan ze verplicht zijn deze af te ronden. Iedere maand wordt er een nieuw veiligheidsthema uitgelicht.” De toolboxen bevatten leerstof die gelezen moet worden en vervolgens moet er een kleine toets gemaakt worden bestaande uit 10 veiligheidsvragen. Hierin mag maximaal maar 1 vraag fout beantwoord worden om de toolbox goed af te kunnen ronden. Lukt dat niet, dan moet de toets over gedaan worden totdat het wel gelukt is. “Het afrondingspercentage van deze toolboxen ligt altijd erg hoog, daar ben ik heel blij om. Het laat zien dat onze collega’s veiligheid echt serieus nemen”, vertelt Ellen met trots.

We mogen trots zijn

Over het algemeen zijn onze medewerkers tevreden op gebied van veiligheid. Al jaren scoren wij in het medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) op gebied van veiligheid gemiddeld tussen de 8 en 8.1 en afgelopen jaar was het zelfs een 8.2! Ellen: “Iets waar wij trots op mogen zijn. Dit laat toch wel zien dat medewerkers zich veilig voelen en dat we het thema goed onder de aandacht brengen.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

“Wat ik mooi vind om te zien is dat iedereen bij Hoppenbrouwers zich vrij voelt om een onveilig gevoel aan te kaarten. Bij ons heeft iedereen de bevoegdheid om het werk stil te leggen wanneer de situatie te risicovol is. Dit proberen we er ook iedere keer weer in te prenten. Op zo’n situatie mag geen barrière zitten om aan de bel te trekken. Uiteindelijk is veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vertrouwen we erop dat iedereen zich ermee bezig houdt. Dit kan niet van top down opgedragen worden, het is iets wat iedereen met zich meedraagt. We moeten elkaar aan kunnen spreken. Het maakt niet uit of je stagiair of de directeur bent, als jij je niet oké voelt in je omgeving kan je dat aangeven. Samen zorgen we voor die veilige werkomgeving”, sluit Ellen af.