Social Return Social Return

Social Return

Bij Hoppenbrouwers Techniek BV werken ruim 1700 ondernemende mensen. We besteden veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Door te werken met autonome klantgerichte teams, krijgen medewerkers veel verantwoording en zelfstandigheid. Onze filosofie is: tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten. Ook zij-instromers krijgen in toenemende mate een passende werkplek én opleidingsplaats binnen de teams van Hoppenbrouwers.

Meten is weten. In dit kader heeft Hoppenbrouwers een objectieve meetmethodiek ontwikkeld, zodat onze belangrijkste doelstelling ‘Medewerkers op 1’ meetbaar vorm gegeven blijft. Door het werken op basis van vertrouwen met open communicatie is er respect voor individuele kwaliteiten.

Het MTO (MedewerkersTevredenheids-Onderzoek) is een passende, breed gedragen, manier voor het vergaren van informatie over “hoe het met ons gaat”. Persoonlijke ambities en groeipaden zijn hierbij ook onderwerp van gesprek. Onze afdeling verbeteren en vernieuwen ondersteunt de medewerkers met creatieve oplossingen, waardoor deze zo efficiënt mogelijk kunnen functioneren.

Scholen

Hoppenbrouwers werkt nauw samen met diverse scholen. ‘De jeugd heeft de toekomst’. Daar geloven wij echt in! Stagiaires en BBL leerlingen zijn onze toekomstige vakmensen.

We laten hen graag kennismaken met het vak en bieden alle mogelijkheden om dat bij ons in de praktijk te leren. Eigen praktijkopleiding, geleidt door ervaren collega’s, verzekeren een gedoceerde aanvullende praktische kennis en begeleiding van de startende (jonge) vakmensen.

De samenwerking betekent:

  • zeer frequent contact met scholen op VMBO, MBO en HBO niveau;
  • veel contact met de stagebegeleiders van de scholen;
  • collega’s die met regelmaat gastcolleges verzorgen;
  • verzorgen van docentstages;
  • rondleidingen voor studenten bij ons bedrijf;
  • dat we business partner van de Avans Hogeschool Tilburg/Breda zijn;
  • sponsoring/partner Ontdekstation Tilburg;
  • sponsoring/medeorganisator Dag van de installatietechniek;
  • sponsoring en ondersteuning van het technisch onderwijs op basisschool de Wichelroede in Udenhout.

Ervaring met stagiaires

Hoppenbrouwers heeft vrijwel altijd plaats voor stagiaires, zowel voor technische als ondersteunende functies. De inhoud van de stage varieert van een snuffelstage van enkele weken tot een onderzoek voor een afstudeerscriptie. In 2017 hebben we 98 stagiaires de mogelijkheid geboden om werkervaring op te doen en vaardigheden te leren binnen ons bedrijf. Het betreft hier 37 snuffelstagiaires, 32 MBO niveau 2 tot en met 4 leerlingen en 29 HBO studenten. Dat heeft voordelen: we hebben ervaring met de begeleiding, en zijn ingericht op deze extra medewerkers. Wij bieden een leeromgeving waarin je meewerkt in de organisatie of zelfstandig een (afstudeer)opdracht uitvoert. We geven daarbij natuurlijk de begeleiding die nodig is om een stage- of (afstudeer-)opdracht tot een succesvol en leerzaam einde te brengen. Meer dan de helft van de stagiaires komt na hun opleiding bij ons in dienst. Ook in tijden van crisis blijven we investeren in stagiaires en BBL leerlingen.

Werken en leren tegelijk

Op MBO-niveau is er een keuze voor de Beroeps Begeleidende Leerweg of op HBO-niveau is er zowel duaal leren als een traineeship. Hoppenbrouwers Techniek is een door SBB erkend leerbedrijf. Wij hebben eigen praktijkscholen, die erkend zijn als Erkend Praktijkcentrum. Als je werken en leren combineert in een BBL-opleiding, werk je hier één avond per week aan praktische vaardigheden. Eén van onze praktijkopleiders is al eens uitgeroepen tot Beste praktijkopleider, en Hoppenbrouwers is ook twee keer genomineerd als Beste leerbedrijf. Op dit moment volgen in totaal 93 medewerkers een MBO BBL leer-werk traject en 15 medewerkers die op HBO een duale/deeltijd opleiding combineren met werk.

Hoppenbrouwers Stimuleringsfonds voor de techniek

Op vrijdag 3 oktober 2008 heeft Theo Hoppenbrouwers zijn functie als directeur van Hoppenbrouwers Elektrotechniek officieel neergelegd. Ter gelegenheid van dit afscheid, is het Hoppenbrouwers Stimuleringsfonds voor de techniek opgericht. Organisaties die activiteiten organiseren voor kinderen in de basisschool leeftijd kunnen bij dit fonds een financiële bijdrage vragen voor op techniek gerichte projecten.

Contacten met het SW bedrijf en bijzondere doelgroep

Wij staan altijd open voor medewerkers uit bijzondere doelgroepen. De contacten met UWV, Gemeenten, Diamantgroep en WSD worden dan ook actief onderhouden. We nemen deel aan evenementen en denken graag met hen mee in oriënterende gesprekken. Waar mogelijk bieden we ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om bij ons werkervaring op te doen. In het kader van de participatiewet hebben we door AWVN een bedrijfsscan laten uitvoeren in verband met het 7.500 banen-plan. Hierbij een aantal voorbeelden: Bij ons facilitair team hebben we continu een arbeidsplaats beschikbaar voor iemand uit het doelgroepenregister. We hebben een vluchteling uit de WWB aangenomen deze volgt nu een leer-werk traject. Momenteel is er 1 persoon gedetacheerd vanuit de sociale werkvoorziening. Ook is er in 2017 een werknemer aangenomen vanuit een WIA situatie. En zijn er kandidaten via het zij-instroom project van Mechanica via Otib gestart.

WatTwest

WatTwest is het centrum voor leren en werken in de Kleuren en kruidenbuurt in Tilburg West. Bewoners uit deze buurt helpen elkaar, zichzelf en de wijk door samen te leren of door voor elkaar te werken. Samen zorgen zij ervoor dat de wijk zichzelf verder ontwikkelt. Wij zien dit als een goed initiatief en bieden WatTwest stageplaatsen aan.

Zij-instromers

Steeds meer mensen komen er op latere leeftijd achter dat ze eerder een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, dat ze veel interesse hebben in techniek en graag daar in zouden willen werken. Ze hebben hier dan alleen geen ervaring in én geen studie in gevolgd. Vanuit ons omscholingstraject kan men vanuit een MBO opleiding in een totaal andere richting  een BBL- leertraject starten op het gebied van elektrotechniek of werktuigbouwkunde.