Milieubeleid Milieubeleid

Milieubeleid

Een beter milieu staat bij Hoppenbrouwers hoog op de ranglijst. We werken met een milieumanagementsysteem volgens de eisen van norm ISO14001:2004 en zijn hiervoor gecertificeerd.

Door het continu beheersen en verbeteren van de interne en externe prestaties streven we naar een zo laag mogelijke CO²- uitstoot en een zo goed mogelijk afvalbeleid. Dit realiseren we in onderstaande punten:

CO²-uitstoot

  • Een milieubewust wagenpark, de gemiddelde CO²-uitstoot per gereden kilometer per auto omlaag brengen.
  • Het CO² neutraal gebouwde pand.
  • Het energiemanagementsysteem, door inzicht op het energieverbruik kunnen we hier ook beter mee omgaan. Met de uitbreiding van ons huidige pand erbij willen we het energiebeheer op hetzelfde niveau houden. Met onze zonnepanelen komen we op een reductie van 20% uit.
  • De klimaatverklaring van de gemeente Tilburg is ondertekend in 2009. Hierin geven wij onder andere aan dat we voor het jaar 2045, in samenwerking met andere lokale partijen, CO²-neutraal en klimaatbestendig zullen zijn.
  • De gemiddelde CO² uitstoot per medewerker ieder jaar laten dalen.

Afvalbeleid

  • Intern; We scheiden ons afval volgens de wettelijke en gemeentelijke eisen. We beschikken over een eigen milieustraat, ondersteund met onze afvalwijzer.
  • Extern; We houden de afvalscheiding van de hoofdaannemer aan. Wanneer we zelf de hoofdaannemer binnen een project zijn zorgen we voor een correcte afvalscheiding.
  • We dringen het papierverbruik ieder jaar terug, onder andere door steeds meer digitaal te gaan werken.