Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO

“Hoppenbrouwers Techniek is een innovatief bedrijf voor het leveren van specialistische én integrale oplossingen dat streeft naar duurzaam ondernemen. We willen de beste partner zijn voor medewerkers, klanten en scholen.”

Binnen Hoppenbrouwers is maatschappelijk verantwoord ondernemen de basis die bijdraagt aan de continuïteit op korte en langere termijn. Buiten dat het in onze missie terugkomt zijn we hier dagelijks mee bezig. We zien de effecten terug in de intensieve samenwerking met scholen, het toepassen van duurzame producten en installaties, de hoge klant- en medewerkerstevredenheid en ons ziekteverzuim van minder dan 2%.

We werken conform de ISO26000 richtlijn en toetsen onze MVO-activiteiten hierop.

Social Return

In het kader van Social Return bieden wij mensen die wat verder van de arbeidsmarkt af staan diverse mogelijkheden voor leer- of werktraject binnen ons bedrijf. Lees hier meer over Social Return.

MVO

In ons Jaarverslag leest u meer over MVO binnen Hoppenbrouwers.