Hoppenbrouwers Techniek en zijn positie in de branche

Hoppenbrouwers Techniek uit Udenhout neemt een vooraanstaande en bijzondere positie in binnen zijn branche. Dit is niet alleen gebaseerd op feitelijkheden, zoals omzet, aantal werknemers, bedrijfsvestigingen en projecten, maar ook op de wijze waarop de bedrijfsvoering is georganiseerd middels zelfsturende teams, het bedrijf omgaat met zijn medewerkers, zijn personeel opleidt en zijn maatschappelijke betrokkenheid toont op diverse terreinen. Dat maakt Hoppenbrouwers Techniek tot een uniek bedrijf.

 

De kracht van diversiteit

Hoppenbrouwers Techniek is in de afgelopen 100 jaar uitgegroeid tot een modern installatiebedrijf. Begonnen als een eenmansbedrijf in 1918 telt het bedrijf anno 2017 ruim 700 medewerkers. Elektrotechniek is de basis, maar sinds februari 2015 – in een stroomversnelling gekomen door de overname van het failliete Sebregts Installatietechniek en Dakbedekkingen uit Tilburg – heeft Hoppenbrouwers ook een W-installatie tak (document 1). Daarmee is het bedrijf een totaalinstallateur, dat elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties ontwerpt, installeert en onderhoudt. Vanuit inmiddels vijf vestigingen in Udenhout, Deurne, Dongen, Nijmegen en Roosendaal voert Hoppenbrouwers projecten uit in inmiddels geheel Nederland, met het zwaartepunt in Noord-Brabant en België (document 2). De onderneming biedt een diversiteit aan disciplines aan – industriële automatisering, gebouwgebonden installaties, domotica, werktuigbouw, beveiliging, duurzame energie, dak, inspectie & onderhoud en service – in een zeer brede markt.

 

 • Van zonnepanelen op een woning tot een compleet zonnepark met ruim 16.500 zonnepanelen.
 • Van drinkwaterinstallaties tot afvalwater.
 • Van CV installaties in de woning tot complete klimaatinstallaties in ziekenhuizen in Zuid-Nederland.
 • Van een bouwmarkt tot logistiek centrum van 62.000 m2.
 • Van beveiliging in een woning tot geavanceerde brandmeldinstallaties in attractieparken.

 

Het heeft er toe geleid dat Hoppenbrouwers de afgelopen 10 jaar qua omzet enorm is gegroeid – van ruim 21 miljoen euro in 2007 tot naar verwachting ruim 105 miljoen euro in 2017 – waarbij deze groei vooral de laatste twee jaar zeer fors is te noemen. Dit komt voor 20% door autonome groei vanwege de uitbreiding  van het product- en dienstenpakket. Naast de elektrotechnische installaties  zijn onder andere werktuigbouwkundige installaties en duurzame installatietechnieken toegevoegd aan het dienstenpakket. Daarnaast groeit Hoppenbrouwers de laatste jaren nog eens 5% door overnames van bedrijven die passen bij de Hoppenbrouwers cultuur. Belangrijk daarbij is geweest dat Hoppenbrouwers sinds 2008 niet is afgestapt van haar bedrijfsfilosofie: in tijden van crises niet inkrimpen, maar dan juist blijven investeren in kwaliteit en betrokkenheid van de medewerkers en in de middelen. Daarmee onderscheidt het bedrijf zich van haar concurrenten. Vermeldenswaardig in dit kader is dat Hoppenbrouwers de BORT-prijs 2017, die dit jaar in het teken stond van accelereren, recent in ontvangst heeft mogen nemen van Wethouder Erik de Ridder (document 3). De BORT-prijs is een waardering van bedrijven voor bedrijven uit Tilburg en Goirle die een bijdrage leveren aan de groei van de lokale economie en het Tilburgse ondernemingsklimaat.

 

Een aantal interne kenmerken hebben ertoe geleid dat Hoppenbrouwers zich extern kon onderscheiden in de dienstverlening richting de klanten, en daarmee in de branche. Zoals de wijze waarop medewerkers van Hoppenbrouwers het initiatief nemen tijdens projecten en proberen de processen en communicatie te stroomlijnen. Dat moderne werkmethodes zoals LEAN, BREEAM en BIM in het dagelijkse werk zijn geïntegreerd. En dat het bedrijf naast alle standaard certificeringen een aantal extra specialistische certificeringen in huis heeft, zoals voor Zonnekeur installateur (document 4) en machineveiligheid CMSE (document 5). Hoppenbrouwers streeft er ook naar om de overhead en kosten voortdurend te verlagen en medewerkerstevredenheid te verhogen. Om dit te realiseren wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in innovatie, in combinatie met het automatiseren van interne processen. Het uitgangspunt is dat medewerkers worden ontlast van administratieve taken waardoor men slimmer gaat werken. Enkele interne innovaties die zijn doorgevoerd zijn de digitale toolbox; waar medewerkers voorheen voor naar kantoor moesten komen kunnen ze deze nu digitaal afwerken. Ook de digitale werkbonnen en offertetools zijn een enorme verbetering binnen de werkprocessen. Met een eigen verbeterteam in huis worden verbeterprojecten met de teams gezamenlijk opgepakt. De manier waarop Hoppenbrouwers met automatisering en data omgaat is binnen de branche op dit moment onderscheidend.

 

Zelfsturende teams

Vrijheid leidt tot plezier in het werk en verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is de basis van de bedrijfsfilosofie van Hoppenbrouwers Techniek. Een gedachte die eind jaren 80 bij de toenmalig directeur Theo Hoppenbrouwers postvatte nadat hij door langdurige ziekte terug moest treden uit de dagelijkse leiding van het bedrijf. Hij had het bedrijf in 1978 van zijn vader overgenomen en zette het aanvankelijk op zijn wijze voort: als een ‘echte baas’ die zijn medewerkers weinig vrijheid en verantwoordelijkheid gaf. Het was echter een stijl van leidinggeven die niet bij hem paste. Daarom begon hij in overleg met het personeel veranderingen door te voeren in de bedrijfsvoering. Door zijn ziekte in 1989 kon hij het bedrijf anderhalf jaar lang niet leiden. Dit betekende meer verantwoordelijkheid voor de medewerkers om het bedrijf draaiende te houden. En wat bleek, de medewerkers waren hier uitstekend toe in staat. En dat sterkte Theo Hoppenbrouwers in zijn overtuiging de ouderwetse hiërarchische organisatiestructuur af te schudden en een heel andere invulling aan zijn directeurschap te geven. Het werd een omslagpunt in de bedrijfsvoering van Hoppenbrouwers. Medewerkers kregen meer verantwoordelijkheid, bevoegdheden en vertrouwen waardoor ze als ‘zelfstandig ondernemer’ gingen functioneren.

 

Met de komst van Henny de Haas werd de bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd en werden zelfsturende teams geïntroduceerd. Het betrekken van medewerkers, het stimuleren van hun initiatieven en hun zelfontwikkeling, maar ook interesse in de medewerkers heeft er mede aan bijgedragen dat Hoppenbrouwers ging groeien. Het succes van de bedrijfsfilosofie bleef niet onopgemerkt. In 2005 kreeg Hoppenbrouwers de BOV trofee uitgereikt als winnaar van het thema ‘De magie van de strategie’. Deze prijs voor de Beste Ondernemers Visie wordt elk jaar uitgereikt door de Tilburgse Junior Kamer aan een onderneming uit de regio Tilburg die er het beste in slaagt in haar marktgebied inventief en succesvol te zijn ten opzichte van haar concurrenten (document 6). Hoppenbrouwers bereikte aldus de jury met haar strategie-magie twee doelen tegelijk, te weten het ontwikkelen van een veelbelovend ondernemersperspectief en het optimaal ruimte geven aan ondernemerstalent onder de medewerkers. En bij het toekennen van de Koninklijke onderscheiding voor Theo Hoppenbrouwers in 2008 onderstreepte Uneto-VNI dat hij met zijn bedrijf een voorbeeld was op het gebied van sociale innovatie: ‘Medeleden leren van de manier waarop het bedrijf Hoppenbrouwers omgaat met personeelsbeleid, de klanten en de inrichting van processen in de organisatie’ (document 7).

 

Zelfsturende teams

In Henny de Haas vond Theo Hoppenbrouwers in 1999 een opvolger, die het bedrijf met dezelfde visie en overtuiging wilde voortzetten. Hij heeft de lijn doorgetrokken, met het grote verschil dat de onderneming in de jaren 90 kleiner en dus overzichtelijker was. Onder zijn leiding is de organisatie met zelfsturende teams zo in de steigers gezet, dat deze manier van werken ook nog mogelijk is bij een bedrijfsgrootte anno 2017 van ruim 700 personeelsleden. Binnen Hoppenbrouwers werken nu 60 zelfsturende teams. Elk team heeft een eigen specialisme in een bepaalde discipline en werkt zelfstandig van begin tot eind aan eigen opdrachten. Ze opereren in alle vrijheid, maar houden wel altijd het overkoepelende bedrijfsbelang in het oog. De interne teams beconcurreren elkaar dus niet, maar ze kijken juist over elkaars schouders mee. Wat voegt iemand toe binnen een team, wat gaat binnen een team goed en wat kunnen ze daar samen van leren? Het grote voordeel is dat medewerkers zelf ontdekken wat goed werkt en wat beter kan. Dat is een belangrijke basis om veranderingen structureel door te voeren in het bedrijf. Daarom leggen leidinggevenden en directieleden veranderingen ook niet op. Zij sturen niet, maar coachen. Ze geven de teams de ruimte en vrijheid om hun werk goed te doen. Maar ze scheppen ook duidelijke kaders waarbinnen de teams moeten werken. De rol van de leidinggevenden binnen Hoppenbrouwers – en in het bijzonder die van eigenaar Henny de Haas – is daarom ook een belangrijke pijler onder het succesvol ondernemen van de 60 zelfsturende teams en in het verlengde daarvan de enorme groei die het bedrijf de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.


Om de kracht van zelfstandigheid en autonomie te bevorderen hebben medewerkers alle kennis en informatie nodig om hun werk goed te kunnen doen. Daarom worden veel gegevens de organisatie ingestuurd zodat men zelfstandig beslissingen kan nemen. Medewerkers zijn zo op de hoogte van hoe het bedrijf er voor staat en hoe ieder individueel team presteert en wat hun eigen bijdrage daarin is. Maandelijks worden alle teamcijfers gedeeld, ook de verlies- en winstcijfers. Het geeft medewerkers vertrouwen maar ook de mogelijkheid een lerende organisatie te zijn die conti nu beter wil worden. Of het nu gaat om een nieuw team, het opstarten van een nieuw specialisme of zelfs een nieuwe vestiging, Hoppenbrouwers geeft ambitie de ruimte. Zo had Marcel Hendrikx de droom zich verder te specialiseren in de markt van ziekenhuizen. Waar hij in 2005 begonnen is als werkvoorbereider groeide hij snel door naar projectleider en coach van de teams die werkzaam zijn in ziekenhuisprojecten. Zo heeft hij dit specialisme steeds verder uitgebouwd en is in 2017 aangesteld als directeur Ziekenhuizen & Utiliteit (document 8). Mede hierdoor is ook de marktpositie van Hoppenbrouwers in het zuiden van Nederland verstevigd. Door het ondernemerschap in de gehele organisatie weten mensen hoe het gaat en nemen ze zelf initiatief. Bevlogenheid leidt tot creatieve oplossingen. Hierdoor hebben medewerkers minder leiding nodig. Problemen worden in de organisatie opgelost, niet door er meer leiding op te zetten en meer te gaan controleren. 

 

Door deze manier van werken onderscheidt Hoppenbrouwers zich van andere bedrijven in de branche. En dat onderscheid zit hem dus niet zozeer in de techniek, maar vooral in de aanpak. Daarom werd Hoppenbrouwers in 2009 uitverkozen tot de vijftig best geleide ondernemingen in Nederland, een verkiezing die zich richt op bedrijven met minstens 50 medewerkers en een omzet van minimaal 10 miljoen euro. Hoppenbrouwers heeft de titel binnengehaald op basis van de aanhoudende groei en goede visie en prestatie op de gebieden risicomanagement, interne organisatie, marketing, verkoop en personeelszaken (document 9).

 

De kracht zit in onze mensen

De missie van Hoppenbrouwers Techniek is de beste partner te zijn voor medewerkers, klanten en scholen. Medewerkers staan daarbij op nummer één, aangezien menselijk kapitaal leidt tot winst. En daarom is plezier op het werk net zo belangrijk als klanttevredenheid. Want tevreden medewerkers zorgen immers voor tevreden klanten. De werknemers zijn het kapitaal van het bedrijf. Niet voor niets is de slogan bij Hoppenbrouwers: De kracht zit in onze mensen! Het bedrijf is weliswaar technisch georganiseerd, maar de mens staat centraal. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de inrichting van het nieuwe kantoorgebouw dat in 2013 in Udenhout in gebruik werd genomen, waarbij niet onvermeld mag blijven dat het toen het eerste CO2-neutrale gebouw was in de regio Tilburg (document 10). De belangrijkste voorwaarde voor het nieuwe gebouw was dat het moest bijdragen aan het werkplezier van de medewerkers. Het moest een creatieve en inspirerende omgeving bieden.

 

De medewerkers zijn voor Hoppenbrouwers de beste adviseurs. Daarom doet Hoppenbrouwers veel intern onderzoek, daar leert het bedrijf het meest van. Feedback wordt gegeven op allerlei manieren. Het delen van vragen en het vragen om feedback: dat is kenmerkend voor Hoppenbrouwers. Het geeft aan dat samenwerking – onderling en met relaties – een belangrijke kracht is van het bedrijf. Belangrijk is het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto). Vragen als zijn medewerkers tevreden, hebben ze genoeg verantwoordelijkheid, hoe is de werkdruk, hoe tevreden zijn ze over hun leidinggevende komen hierin aan bod. De resultaten worden bedrijfsbreed gecommuniceerd en het is live te volgen via het social intranet. Al jaren krijgt Hoppenbrouwers een fraai rapport van de medewerkers. Een constant laag ziekteverzuim geeft ook een beeld van tevredenheid en betrokkenheid. Hoppenbrouwers heeft al jaren een laag ziekteverzuim van lager dan 2%.

 

Vanuit de gedachte dat medewerkerstevredenheid op de eerste plaats staat heerst er binnen Hoppenbrouwers een zogenaamde ‘Hopjescultuur’. Hoppenbrouwers vraagt net iets meer dan alleen vakkennis. Inzet, enthousiasme, initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel zijn minstens zo belangrijk. Een Hopje heeft een open mentaliteit. Die verstopt zich niet als dingen even niet gaan zoals de bedoeling was, fouten maken mag. Hij heeft plezier in zijn werk en zorgt voor een gezonde werksfeer. Hij heeft respect voor andermans kwaliteiten, kan samenwerken en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Normen & waarden

Hoppenbrouwers heeft tien normen en waarden geformuleerd die de uitgangspositie vormen voor het blijvend inspireren en ondersteunen van het kapitaal van dit bedrijf, het personeel:

 

 1. Plezier in je werk zorgt voor een gezonde werksfeer.
 2. Werken op basis van vertrouwen geeft ruimte om te werken.
 3. Samenwerking en open communicatie bundelen krachten om te overleven.
 4. Met respect voor ieder zijn kwaliteiten creëren we een mensgerichte organisatie.
 5. De klantwaarden voorop, want dan zijn de klanten tevreden.
 6. Veel verantwoordelijkheid geeft flexibiliteit en ontlokt creativiteit.
 7. Persoonlijke ontwikkeling zorgt dat je gedreven blijft .
 8. Orde en netheid brengt structuur en rust.
 9. Een veilige en gezonde werkplek zorgt voor continuïteit.
 10. Continu verbeteren helpt ons te overleven.

 

Bij het werven en selecteren van medewerkers worden dan ook deze tien kenmerken, waarmee een potentieel ‘Hopje’ kan worden geïdentificeerd, intensief toegepast. Hiermee heeft Hoppenbrouwers in de afgelopen jaren een groot aantal succesbepalende medewerkers weten te werven en/of ontwikkelen. Een nieuwe medewerker krijgt bij indiensttreding een driedaagse training waar de normen en waarden ook weer terug komen. Daarnaast staan in deze training cultuur en LEAN ook centraal.


Samen met enkele andere Brabantse bedrijven heeft Hoppenbrouwers samen met de OR in 2015 de Code Duurzaam Marktgedrag ondertekend, waardoor de onderneming behoort tot de voorbeeldbedrijven waarbij innovatie en een prettig werkklimaat centraal staan.

 

Het medewerkersbeleid van Hoppenbrouwers wordt ook door de buitenwereld gezien én gewaardeerd in de vorm van prijzen en nominaties. Zoals uit de verkiezing tot de Beste Brabantse Werkgever in 2010 (document 11) en de ElkeDagBeter-award in 2013, uitgereikt door minister Asscher, waarbij aan Hoppenbrouwers de prijs werd toegekend omdat zij het meest duurzaam omgaat met haar werknemers (document 12). Aspecten die daarbij zijn meegewogen waren gezondheid, mobiliteit en leercultuur. In 2014 volgde de nominatie voor het slimste bedrijf van Nederland, georganiseerd door MKB Krachtcentrale, waarbij het slimste bedrijf zich voorbeeldig toonde op onderwerpen als leiderschap, organisatiemodel, cultuur, samenwerking, aanpassingsvermogen, zeggenschap en talentontwikkeling. En directeur Henny de Haas werd in 2014 benoemd tot ambassadeur van Brabants Besten. Brabants Besten zijn private ondernemers die door gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant zijn benoemd tot Ambassadeur Innovatief Werkgeverschap (document 13). Zij geven onder meer het goede voorbeeld op het terrein van sociale innovatie en blinken uit in de manier waarop zij hun medewerkers op vernieuwende wijze inzetten. Hoppenbrouwers inspireert dus. Niet alleen haar eigen medewerkers, maar ook de buitenwereld.

 

Leren in de praktijk

In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt ziet Hoppenbrouwers de jeugd als zijn toekomst. Eén van de manieren om aan nieuw personeel te komen is om ze zelf op te leiden. Daarvoor werkt Hoppenbrouwers nauw samen met de ROC’s in de regio. Leerlingen kunnen bij Hoppenbrouwers een beroepsbegeleidende leerweg – BBL traject – via een ROC volgen. In 2017 volgen 109 leerlingen bij Hoppenbrouwers dit traject. Ze gaan een dag per week naar school en werken vier dagen per week bij Hoppenbrouwers. Bij Hoppenbrouwers volgen zij ook nog eens een avond per week extra praktijkles in hun eigen praktijkschool. De vestigingen Udenhout en Dongen hebben twee praktijkopleiders in huis en Deurne heeft er één. De praktijkscholen voor vestiging Nijmegen en Roosendaal worden in de loop van 2017 opgezet. Hoppenbrouwers beperkt zich niet tot alleen het opleiden hierin. Aandacht voor normen en waarden, een positieve werkhouding en de thuissituatie van leerlingen zijn ook van belang. Ouders en school worden betrokken tijdens de opleiding.

 

Een leer-werkbaan voor studenten

Naast de reguliere banen hebben ruim 80 jongeren een leer- en werkbaan: ze kunnen zo geld bijverdienen naast hun studie en komen ze meteen in aanraking met de techniek en met het bedrijf. Deze bijbanen worden niet alleen aangeboden aan technische jeugd, maar ook aan studenten die beter passen bij administratie of marketing/communicatie. Zo kunnen zij ook ervaring opdoen. Tegelijkertijd haalt Hoppenbrouwers graag jongeren in huis voor stages of afstudeerprojecten, zodat ze kunnen laten zien wat zij in huis hebben! In 2016 liepen er 115 stagiaires en afstudeerders rond. Leerlingen van alle technische niveaus krijgen op alle mogelijke manieren de kans om stage te lopen of afstudeerprojecten uit te voeren. Studenten en stagiaires kunnen zich, als ze later in dienst treden, nog jaren ontwikkelen en zo bijdragen aan innovatie en groei van het bedrijf. Bovendien helpt verjonging om dynamisch te blijven. Daarbij kan het bedrijf zelf ook veel van studenten en stagiaires leren. Juist die wisselwerking houdt Hoppenbrouwers jong van geest.


Bij Hoppenbrouwers leren medewerkers tijdens opleidingen, trainingen en kwaliteitsprojecten hoe ze hun werk moeten doen. Maar ze leren ook constant tijdens hun werk. Juist de kennis die ze bij klanten en op de werkvloer opdoen is van onschatbare waarde voor hun ontwikkeling. Het daagt ze uit om praktische oplossingen te zoeken en zich te ontwikkelen. Dat betekent ook dat medewerkers fouten mogen maken. Natuurlijk moeten die hersteld worden, maar zulke ‘leermomenten’ zijn waardevol voor de ontwikkeling van de medewerkers én het bedrijf. Men is zich er van bewust dat er actief moet worden gehandeld om de bedrijfscultuur te borgen en nieuwe medewerkers worden dan ook geselecteerd op hun ambitieniveau en ondernemerschap. Vervolgens wordt de cultuur van Hoppenbrouwers geïntroduceerd tijdens een intensief inwerkprogramma.

 

In 2008 en 2010 werd Hoppenbrouwers genomineerd als beste leerbedrijf door Kenteq, een organisatie die het technisch vakmanschap wil ontwikkelen. In 2015 volgde een nominatie als stagebedrijf van het jaar. Bijzonder was de prijs die praktijkopleider Jacques Donders in 2007 ontving als beste praktijkopleider van Nederland (document 14). De jury was vol lof over zijn integrale benadering van opleiden, waarbij hij de leerling niet alleen het vak leerde en het enthousiasme voor techniek bijbracht, maar ook gericht aandacht besteedde aan het overbrengen van normen, waarden en sociaal gedrag.

 

Maatschappelijk betrokken

Op diverse terreinen toont Hoppenbrouwers zijn maatschappelijke betrokkenheid. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het promoten van techniek, en dan met name onder de jeugd. Dit is al sinds de jaren 90 diep geworteld in het bedrijf. Hoppenbrouwers levert materiaal voor technieklessen, is aanwezig op open dagen van scholen uit de regio, werkt samen met scholen uit de regio aan een passend lesprogramma dat aansluit op de praktijk en geeft regelmatig gastcolleges. Als lid van ROBO (Regionaal Overleg Bedrijven en Onderwijs) organiseert Hoppenbrouwers jaarlijks de Dag van de Installatietechniek, waarvan het mede-initiatiefnemer is. Kinderen en hun ouders krijgen dan te zien hoe de techniek werkt in aansprekende projecten, zoals bij de bioscoop of het zwembad, maar ook bij Poppodium 013 en Interpolis Achmea. Ook zet Hoppenbrouwers jaarlijks haar deuren open voor publiek tijdens de Bedrijvenronde Hart van Brabant. En stelt zo relaties, scholen, familie, kennissen en buurtbewoners in de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van het bedrijf.


Op allerlei manieren probeert Hoppenbrouwers mensen al op heel jonge leeftijd te interesseren voor techniek. Zo is ter gelegenheid van het afscheid van directeur Theo Hoppenbrouwers in 2008 het Stimuleringsfonds voor de Techniek opgericht, waarbij instanties een bijdrage kunnen vragen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Daarnaast sponsort het bedrijf veel maatschappelijke initiatieven zoals ‘Het Ontdekstation’ in Tilburg en ‘De Uitvindfabriek’ in Breda. Daar kunnen kinderen kennismaken en ervaren wat techniek is. Hoppenbrouwers stelt als hoofdsponsor technische projecten beschikbaar waar kinderen mee aan de slag kunnen, met als doel kinderen te enthousiasmeren voor de techniek. Als onderdeel van de presentatie Tilburg Onderwijsstad bezocht de Koninklijke familie tijdens Koningsdag 2017 ook Het Ontdekstation. Koning Willem Alexander heeft daardoor al kennis kunnen maken met Hoppenbrouwers Techniek uit Udenhout (document 15).


Naast het promoten van techniek toont Hoppenbrouwers ook op andere terreinen haar maatschappelijke betrokkenheid. Sport, cultuur en maatschappelijk verantwoorde projecten komen bij Hoppenbrouwers in aanmerking voor sponsoring. Het is belangrijk om mensen bij elkaar te brengen en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Zo werkt de onderneming aan haar lokale aanwezigheid en houdt ze oog voor haar regionale geworteldheid. De maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit de nominaties en prijzen die ze de afgelopen jaren hiervoor heeft ontvangen. In 2010 is Hoppenbrouwers een van de zes genomineerden voor de MVO-prijs regio Tilburg, waarbij bedrijven worden onderscheiden die laten zien winst te combineren met oog voor klimaat, samenleving en milieu (document 16). In 2011 ontvangt Hoppenbrouwers het Groen Lintje van Groen Links Tilburg die deze onderscheiding uitreikt aan personen, maatschappelijke organisaties en ondernemingen die zich onderscheiden op het gebied van milieubescherming, energiebesparing en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoppenbrouwers wordt – aldus de Tilburgse wethouder van Groen Links – al tientallen jaren bestuurd op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen, hetgeen zorgt voor continuïteit op de korte en lange termijn en goed is voor mens en omgeving (document 17). In 2009 ondertekende Hoppenbrouwers de klimaatverklaring van de gemeente Tilburg (document 18). Hierin geeft Hoppenbrouwers onder andere aan dat ze vóór het jaar 2045, in samenwerking met andere lokale partijen, CO2-neutraal en klimaatbestendig is. 

 

De beste installateur van Nederland

Het management van Hoppenbrouwers heeft de ambitie om de beste en duurzaamste installateur van Nederland te worden. De verwachting is dat we doorgroeien naar 130/140 miljoen in 2018. Uiteindelijk moet er een landelijke dekking worden gerealiseerd en is de volgende stip op de horizon een omzet van 200 miljoen euro met meer dan 1.000 medewerkers. Hiervoor wordt niet alleen een autonome groei nagestreefd, maar ook groei door middel van overnames van bedrijven waarvan de cultuur bij Hoppenbrouwers past. De grootste uitdaging zal liggen in het vasthouden van de goede Hoppenbrouwers-cultuur die hoge betrokkenheid van de medewerkers nastreeft, belangrijke succesfactoren in de afgelopen jaren! Dit gebeurt door veel aandacht te besteden aan de kwaliteit van de leidinggevenden. Die leidinggevenden groeien doorgaans intern door. Zij zijn al jaren de stabiele factor in het bedrijf en dit zorgt voor continuïteit in het beleid. Zo heeft de directie een huidig dienstverband van gemiddeld van 15 á 20 jaar. Verder blijft Hoppenbrouwers werken aan lokale aanwezigheid en oog houden voor regionale geworteldheid van medewerkers en klanten met de voordelen van een efficiënt georganiseerd bedrijf en zeer groot aanbod aan technische specialismen. Nummer 1 prioriteit in deze groeistrategie blijft: medewerkers staan op nummer één en komen elke dag met plezier naar hun werk. Dat is en blijft de basis van de bedrijfsfilosofie van Hoppenbrouwers Techniek.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail