Historisch overzicht 1918-2018

1918 – Jan Beekmans J.H. Beekmans, start van het elektrotechnisch bedrijf

In juli 1918 behaalt de dan 31-jarige Jan Beekmans zijn diploma Elektrotechniek van de Vereniging voor Elektrotechnisch Vakonderwijs (V.E.V.) (document 1). Als gecertificeerd elektricien verricht hij vanaf dat jaar allerhande elektrotechnische werkzaamheden in het dorp en verkoopt elektrotechnische apparaten zoals accu’s en schelinstallaties. Het is in 1918 de start van het bedrijf Hoppenbrouwers Techniek. Jan Beekmans werkt op dat moment thuis in de smederij van zijn vader Willem Beekmans, gevestigd sinds 1879 in de Slimstraat in Udenhout. Jan Beekmans is zich bewust van de mogelijkheden die de moderne tijd biedt. Omliggende steden en dorpen zijn al aangesloten op het elektriciteitsnet en ook in Udenhout zijn er plannen voor elektrificatie. De burgemeester is hiervan een warm voorstander en in een brief van september 1918 roept hij zijn dorpsbewoners op een aansluiting te nemen (document 2). Ondernemend als Jan Beekmans is zal dat zeker hebben meegespeeld om in 1918 zijn diploma Elektrotechniek te behalen.

 

document 5

Jan Beekmans bouwt als elektricien een naam op in het dorp. Als in 1922 in Udenhout het elektriciteitsnet wordt aangelegd is de firma Beekmans dan ook een van de gegadigden voor aanleg van lichtinstallaties in de woningen (document 3). De opdracht wordt hem gegund. Daarnaast wordt hij agent van de PNEM voor het onderhoud van het bovengrondse netwerk in Udenhout en directe omgeving. In datzelfde jaar verwerft Jan Beekmans in Udenhout de opdracht voor het aanleggen van de elektrische installatie in het gemeentehuis (document 4). Blijkens een factuur (document 5), een advertentie (document 6) en een offerte (document 7) presenteert Jan Beekmans zich vanaf de jaren 20 onder de naam Electrotechnisch Installatie-bureau J.H. Beekmans.

 

 

In 1925 huwt Jan Beekmans met Sjo Hoppenbrouwers. Ze kopen een huis aan de toenmalige Stationsstraat 39 – tegenwoordig Kreitenmolenstraat geheten. Hier zet Jan Beekmans zijn elektrotechnische werkzaamheden voort, waarbij hij ook een laadstation voor accumulatoren begint. Onder het mom van risicospreiding begint hij met zijn zwager Josephus (Sjef) Hoppenbrouwers uit het nabijgelegen Berkel een taxibedrijf voor Udenhout, Berkel en omstreken; enkele jaren uitgebreid met een garagebedrijf met levering van oliën, benzine en banden. Tevens biedt hij zijn diensten aan als fotograaf. Maar zijn elektrotechnische werkzaamheden vormen de hoofdactiviteit. Daarom schrijft hij zich officieel in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Tilburg als ‘electricien en handel in electrische apparaten’ (document 8) – hoewel hij al sinds 1918 actief is, geeft hij als vestigingsjaar 1925 op: het jaar waarin hij ging trouwen en naar de Kreitenmolenstraat verhuisde en daar vanuit een eigen vestiging ging ondernemen. De zaken lopen goed en in 1930 verhuist het echtpaar enkele deuren verder naar de Kreitenmolenstraat 3, waar hij begint met de verkoop van elektrische wasmachines.

 

1932 – Willy Hoppenbrouwers

Hoppenbrouwers, groot in Udenhout en omgeving

wil hoppenbrouwersHet huwelijk van Jan Beekmans en Sjo Hoppenbrouwers blijft kinderloos. Daarom nemen zij in september 1932 hun dan elfjarig neefje Willy Hoppenbrouwers in huis. Hij maakt in Udenhout de lagere school af en werkt daarnaast volop mee in de zaak van zijn oom en tante. Voor Jan Beekmans is hij de beoogde opvolger voor de zaak in Udenhout. Daarom volgt Willy Hoppenbrouwers een cursus elektrotechniek, het diploma behaalt hij in 1936. In 1939 neemt hij de zaak in Udenhout over van zijn oom Jan Beekmans. Zijn oudere broer Jan neemt het filiaal in Berkel over. De firma J. H. Beekmans wordt in 1942 omgezet in een Vereniging onder Firma (VOF), opgericht onder de naam Gebroeders Hoppenbrouwers, gevestigd in Udenhout met een filiaal in Berkel (document 9). De VOF wordt op 28 augustus 1945 ontbonden, waarna beide broers verdergaan als eenmanszaken. 

 

Met de naoorlogse wederopbouw groeit ook in Udenhout het elektrotechnische werk. Veel particulieren en bedrijven – waarvan het merendeel agrariërs – in Udenhout en omgeving zijn klant bij Willy Hoppenbrouwers. In 1948 neemt hij zijn eerste personeelslid aan. Net als zijn oom Jan Beekmans is Willy Hoppenbrouwers agent voor de PNEM in Udenhout, Biezenmortel, Berkel-Enschot en Heukelom. Zo is zijn bedrijf verzekerd van een vaste basis. Totdat de PNEM in de jaren 60 zelf monteurs is gaan opleiden en deze vaste omzet wegvalt. Hij compenseert de teruglopende omzet met nieuwe activiteiten, zoals de aanschaf van een ladderwagen om de straatverlichting in Udenhout te onderhouden. En dan is daar ook nog altijd de winkel met benzinepomp, die wordt bestierd door zijn vrouw.

 

1978 – Theo Hoppenbrouwers

Hoppenbrouwers Elektrotechniek,een regionale speler

Willy Hoppenbrouwers en zijn vrouw Leny Wijnans krijgen zeven kinderen. Oudste zoon Theo – geboren in 1948 – volgt een opleiding aan de MTS en Nijverheidsschool en werkt ook thuis mee in de zaak als installateur. Als Willy Hoppenbrouwers eind jaren 60 ziek wordt, moet hij zijn zaak noodgedwongen uit handen geven. Theo heeft interesse in de zaak, maar is nog niet klaar om het bedrijf over te nemen. Uiteindelijk kiezen zij er in 1972 voor om de leiding in handen te geven van een collega-ondernemer: Electro- en Radiotechnische Bureau Elem van H. van den Heuvel in Waalwijk. Maar de voorwaarde is dat Theo na vijf jaar het roer kan overnemen. Theo treedt in dienst bij de nieuwe baas. Per 1 januari 1978 is het zover: Theo Hoppenbrouwers neemt alsnog de zaak van zijn ouders over.

 

Pand SpoorakkerwegAanvankelijk onderneemt Theo Hoppenbrouwers in de lijn van zijn vader en zet hij alle activiteiten voort. Wel besluit hij om het installatiebureau en de winkel fysiek te scheiden, zodat de installatieactiviteiten verder kunnen worden uitgebouwd. Daarom betrekt het installatiebureau in 1980 een eigen pand aan de Spoorakkerweg, op het industrieterrein van Udenhout. De winkel blijft gevestigd aan de Kreitenmolenstraat 3. De crisis van de jaren 80 wijst Theo erop dat specialisatie onontkoombaar is voor de verdere ontwikkeling van het installatiebureau. Daarom breekt hij met de visie van zijn vader – het spreiden van risico’s door zoveel mogelijk activiteiten te ondernemen – en gaat hij zich concentreren op de winkel en de uitbouw van het installatiebureau. Een belangrijk gevolg van deze beslissing is dat de benzinepomp wordt gesloten.


Het installatiebedrijf specialiseert zich in elektro- en (industriële) installatietechniek. Door nieuwe wegen in te slaan, breidt de kennis van het bedrijf zich snel uit. Theo wijzigt de wijze van aansturing van personeel en stimuleert ondernemerschap. Hoppenbrouwers ontwikkelt zich van een hoofdzakelijk lokale leverancier naar een regionaal gewaardeerd bedrijf. De bedrijfsnaam wordt gewijzigd in Hoppenbouwers Elektrotechniek. Eind jaren 80 zijn er twintig mensen in dienst. Tien jaar later zijn er dat al ruim zeventig. Ook de bedrijfshuisvesting groeit mee. In 1991 verhuist Hoppenbrouwers Elektrotechniek naar een groter pand aan de Brabantse Hoek, in 1998 naar een nieuwbouwpand aan de Kreitenmolenstraat 201.


Logo 75 jaarHet 75-jarig bestaan van het bedrijf wordt in 1993 op grootse wijze gevierd met diverse feestelijkheden (document 10) en een speciaal jubileumlogo (document 11). Het bedrijf bestaat dan nog uit het installatiebureau en de winkel. De doelgroepen lopen echter ver uiteen. Terwijl Hoppenbrouwers Elektrotechniek steeds meer industriële klanten krijgt, verkoopt de winkel hoofdzakelijk aan particulieren. Het is daarom uiteindelijk een logische stap om de winkel en het bedrijf te splitsen. In 1997 scheiden de wegen van de winkel en het installatiebureau officieel. Rob Hoppenbrouwers, die sinds 1987 in het bedrijf werkzaam is, gaat aan de Kreitenmolenstraat 3 zelfstandig verder als Hoppenbrouwers Audio en Video.

 

1999 – Henny de Haas

Hoppenbrouwers Techniek, nationaal op de kaart zetten

boek-90-jaarBegin jaren ‘90 is het voor Theo Hoppenbrouwers duidelijk dat er geen opvolging vanuit de familiekring komt. Dus gaat hij op zoek naar iemand met hetzelfde ‘DNA’ als hij: iemand met een hart voor elektrotechniek, een ‘mensen-mens’ die het beste uit zijn medewerkers kan halen en tot ambassadeurs van het vak maakt. Die vindt hij in de persoon van Henny de Haas, die in 1999 in dienst treedt bij Hoppenbrouwers. In de daaropvolgende jaren werken Theo Hoppenbrouwers en Henny de Haas toe naar een wisseling van de wacht. In 2002 neemt Henny de Haas de eerste 20% aandelen in het bedrijf over. In 2005 wordt de basis gelegd voor de overname van het volledige bedrijf met een aandelenverhouding van 50:50, dat twee jaar later wordt uitgebreid naar een aandelenbezit van 75%. In 2013 zijn alle aandelen overgedragen naar Henny de Haas. In oktober 2008 legt Theo Hoppenbrouwers zijn directeursfunctie neer. Hoppenbrouwers Elektrotechniek is dan een bedrijf met ruim 200 personeelsleden, een jaaromzet van circa 19 miljoen euro en één vestiging in Udenhout. Het afscheid van Theo Hoppenbrouwers en het 90-jarig bestaan van het bedrijf wordt in 2008 groots gevierd, onder meer met de uitgave van een jubileumboek (document 12). 

 

In de daaropvolgende jaren maakt het bedrijf onder leiding van directeur Henny de Haas een enorme groei door – in omzet en personeelsleden; deels door autonome groei, deels door overnames. Het failliete Teurlings Installatietechniek uit Oisterwijk is de eerste in de rij in juni 2013. Het is net als Hoppenbrouwers een familiebedrijf en past goed binnen de bestaande bedrijfscultuur. 2013 is een kroonjaar voor Hoppenbrouwers Elektrotechniek met de viering van het 95-jarige bestaan (document 13) en de opening van het uitgebreide bedrijfspand. Op 18 april 2014 neemt Hoppenbrouwers Elektrotechniek het failliete bedrijf Van Wanrooij Elektrotechniek uit Dongen over. Naast de elektrotechnische installaties wil Hoppenbrouwers zich ook meer gaan richten op de werktuigbouwkundige installaties. Het aannemen van gecombineerd werk wordt steeds belangrijker. In de waterwereld werd dit al gedaan maar de behoefte blijft om een volledige werktuigbouwkundige tak op te richten. Met het oog daar-op voert het bedrijf in december 2014 een naamsverandering door: Hoppenbrouwers Elektrotechniek wordt Hoppenbrouwers Techniek. Met de overname van het failliete Sebregts Installatietechniek en dakbedekkingen uit Tilburg in februari 2015 verloopt de opstart van de werktuigbouwkundige afdeling sneller dan verwacht.

 

2015 – Hoppenbrouwers Techniek wil doorgroeien buiten de regio met een extra vestiging

Hoppenbrouwers-landkaartDat gebeurt al enkele maanden later, in mei 2015, met de overname van EVB electrical systems. Het Deurnese bedrijf heeft geen opvolger in huis, waarmee de overname een win-win situatie is voor zowel EVB als Hoppenbrouwers. De vestiging blijft bestaan en de directeur van EVB wordt vestigingsdirecteur van Hoppenbrouwers Deurne. Een derde vestiging wordt in 2016 in Dongen geopend, na de overname van Van Loon Elektro. Nieuwe overnames volgen elkaar in 2017 in rap tempo op. In maart worden achtereenvolgens Electro van Hoof uit Deurne, Ansiet Warmteservice uit Dongen en Baeten Elektro Nijmegen overgenomen. Het Nijmeegse bedrijf gaat verder als vierde vestiging onder de naam van Hoppenbrouwers. Daarna volgde het failliete Verhoeven Elektrotechniek uit Oss en in april volgt de overname van het failliete Van Wijlen Duurzame installatietechniek uit Sprang-Capelle. Op 1 juni 2017 wordt een vijfde, autonome vestiging in Roosendaal operationeel.

 

Hoppenbouwers Techniek voert anno 2017 projecten uit door heel Nederland en inmiddels ook al in België en biedt een diversiteit aan disciplines aan – industriële automatisering, gebouwgebonden installaties, domotica, werktuigbouw, beveiliging, duurzame energie, dak, inspectie & onderhoud en service – in een zeer brede markt. De omzet is de afgelopen tien jaar ruim vervijfvoudigd, en met name vanaf 2015 zeer fors te noemen – in 2016 bedraagt deze ruim 93 miljoen- een omzetstijging sinds 2008 met ruim 70 miljoen. Datzelfde kan worden gezegd van het aantal medewerkers – van ruim 200 medewerkers in 2008 naar 620 medewerkers + 80 vaste bijbanen einde juni 2017. En een verdere stijging van omzet en aantal medewerkers ligt in het verschiet. Want de droom van Hoppenbrouwers Techniek is om de beste installateur van Nederland te worden. En daar wordt door iedereen hard aan gewerkt!

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail