Duurzame installateur Duurzame installateur

Koers houden op weg naar meest duurzame installateur

‘Bij Hoppenbrouwers beseffen we goed dat technische oplossingen dé sleutel zijn in de energietransitie van onze maatschappij. Vraagstukken en regelgeving zijn steeds complexer, waardoor klanten behoefte hebben aan technische vakmensen die hen van A tot Z kunnen adviseren. In 2020 hebben we opnieuw stappen gezet om ons verder te ontwikkelen naar de rol van duurzaamheidsadviseur’, aldus Wouter Hendrickx, clusterleider Duurzame Energie.

Duurzaamheidsadviseur in coronatijd

‘We hebben het afgelopen jaar tijdens de eerste coronagolf gezien dat er een duidelijke stop was op de verduurzaming van bestaande panden, maar dat in de nieuwbouw de vraag naar duurzame installaties onverminderd hoog bleef. In het tweede deel van 2020 hebben we de vraag weer zien aantrekken in de bestaande bouw. We verwachten in 2021 bovendien een inhaalslag’, vertelt projectleider Bas Tekath. Door de sterke verduurzaming van wonen en werken neemt de vraag naar de diensten van Hoppenbrouwers alleen maar toe. Zo heeft de behoefte van de maatschappij om minder CO2 uit te stoten veel invloed op installaties. Al vanaf juli 2018 moeten bijvoorbeeld alle nieuw te bouwen panden gasloos worden opgeleverd. ‘In de rol van duurzaamheidsadviseur adviseren we onze klanten over duurzame, technische oplossingen. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van wko-installaties, laadpalen, led-verlichting, warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers en over de begeleiding van de overstap naar ‘all-electric’. Doordat wij zowel elektrotechniek (E) als werktuigbouwkunde (W) in huis hebben, kunnen we klanten goed adviseren op het gebied van de juiste installatiekeuze qua energieverbruik’, vertelt Wouter Hendrickx trots.

Naast zonnepanelen kopen, kun je bij Hoppenbrouwers Techniek ook terecht voor andere duurzame oplossingen. Denk aan laadpalen, zonneboilers en warmtepompen.

Kennisteam duurzaamheid

Het afgelopen jaar is er een nieuw kennisteam geïnstalleerd dat zich buigt over de duurzaamheidsvraagstukken van klanten. Dit team van adviseurs werkt vestigingsoverschrijdend om zo tot de beste synergie te komen in aanpak en advies. Aan hen de taak om complexe duurzame vraagstukken te vertalen naar concrete technische producten. Ze registreren onder andere energielabels en geven advies over het verbeteren van deze labels. Bovendien vindt Hoppenbrouwers het belangrijk om alle neuzen op het gebied van duurzaamheid dezelfde kant op te krijgen, van monteur tot werkvoorbereider en van engineer tot projectleider. Zo ervaren medewerkers ook welke impact het bedrijf als installateur heeft op de duurzame vraagstukken van klanten.

Duurzaamheids facts & figures

Duurzame bedrijfsvoering

Naast duurzame dienstverlening vindt Hoppenbrouwers het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de wereld om haar heen. Enerzijds vertaalt zich dat in financiële ondersteuning van (lokaal) maatschappelijk verantwoorde projecten, anderzijds in de manier waarop Hoppenbrouwers in haar bedrijfsvoering omgaat met duurzaamheid. Hierin maakt het bedrijf concrete stappen. Na ondertekening van het Manifest Energietransitie van Techniek Nederland in 2017 heeft ze een eigen milieumanagementsysteem ingericht, zodat het bedrijf scherp kan zijn op ontwikkelingen op dit vlak. Ook heeft Hoppenbrouwers stappen gemaakt met het verduurzamen van haar bedrijfspanden door de aanleg van zonnepanelen, verlichtingssensoren en waterinfiltratiesystemen. Ze is ook scherp op afvalscheiding en de gezamenlijke inkoop van ECOstroom. Uiteraard heeft Hoppenbrouwers veel oog voor CO2-uitstoot. In samenwerking met een externe partij brengt het bedrijf haar CO2-uitstoot ieder jaar in kaart. De grootste uitstoot komt vanuit het wagenpark, daarom bestaat het wagenpark voor een steeds groter deel uit elektrische auto’s. Ze werkt aan CO2-neutraal gebouwde panden en weet jaarlijks een daling van de CO2-uitstoot te realiseren. In 2020 is dit een daling van 9% per FTE. Hoppenbrouwers heeft de ambitie om in 2040 volledig CO2-neutraal te zijn.

Maatschappelijke projecten

Als het gaat om sponsoring wil Hoppenbrouwers graag dat een doel, project of evenement mensen bij elkaar brengt, persoonlijke ontwikkeling stimuleert en betrokkenheid toont bij de lokale gemeenschap. De aandacht gaat hierbij uit naar de jeugd; de technici van morgen. Denk hierbij aan sponsoring van diverse projecten zoals Ontdekstation 013 in Tilburg en De Uitvindfabriek in Breda, maar ook aan het mede organiseren van de Dag van de Installatietechniek en ondersteuning van het technisch onderwijs op basisscholen. In het kader van social return biedt ze voor mensen die wat verder van de arbeidsmarkt af staan diverse mogelijkheden voor een leer- of werktraject. Naast het promoten van techniek toont Hoppenbrouwers ook middels sport en cultuur haar lokale betrokkenheid. Zo sponsort ze meerdere sportclubs, van de lokale wielervereniging of voetbalclub tot grote (sport) evenementen.

Beveiliging zonneparken: noodzaak

Er gaat geen week voorbij zonder een krantenkop ‘Koperdiefstal zonnepark’. Vaak in dikgedrukte letters. Met welke zorgwekkende trend hebben we hier te maken? En belangrijker nog: wat doen we...

Belangrijke aspecten bij elektrificatie van het bedrijfsleven

Er is een hoop te doen over de elektrificatie, zo ook in het bedrijfsleven. Europa verduurzaamt: de vraag naar hernieuwbare elektriciteit neemt maar toe. Er is een verschuiving gaande...

De 6 voordelen door werken met de BIM-Methode

BIM staat voor Building Information Modeling dit is een werkmethode die vooral in de bouw- en architectuurindustrie wordt gebruikt om digitale modellen van gebouwen en infrastructuren te creëren. Doordat...

Circulair ondernemen: wat is het en waarom is het zo belangrijk?

Je kunt er haast niet meer omheen, de term circulair ondernemen of circulariteit. Maar wat is het nu precies en hoe kun je dit toepassen binnen je eigen onderneming?

Brandveiligheid in parkeergarages: wat verandert er?

We rijden steeds meer elektrisch en hebben dus ook meer elektrische laadpunten nodig. Ook in parkeergarages. Vanwege de veiligheid wordt de wetgeving per 1 juli 2023 daarop aangepast. Dat...

Gasketelwet: vakbekwame monteurs aan het werk

Installaties, reparaties en onderhoud aan cv-ketels, geisers en gashaarden worden vanaf 1 april 2023 alleen nog maar door vakbekwame monteurs uitgevoerd. Hoe dat komt? Door de invoering van de...

Steeds meer talent kiest voor de techniek

Er wordt steeds vaker voor een technische opleiding gekozen. In 2022 door zo’n 11.000 talenten. De bbl-trajecten groeiden vorig jaar zelfs met 8 procent blijkt uit cijfers van de...

Warm de winter door: waarom cv-ketelonderhoud loont

Een herkenbaar moment: het is weer tijd voor de jaarlijkse apk van je auto. Je bedenkt je dat het slim is om ‘m gelijk ook een grote beurt te...

Werken met smart technology? Let op digitale veiligheid

Slimme, technische oplossingen maken ons werk steeds sneller en makkelijker. Fabrieksmachines zijn naadloos op elkaar afgesteld. De klimaat- en lichtinstallatie in kantoren weten wanneer ze aan moeten staan: als...

Van klimaatstress naar een duurzaam leven | Hoe roepen we de opwarming van de aarde tot een halt?

Klimaatproblemen die het gevolg zijn van de opwarming van de aarde, worden steeds meer zichtbaar. Veel mensen maken zich zorgen maken over het welzijn van onze planeet. De overheid...

Veilig ondernemen: houd ook de digitale achterdeur dicht

Een veilige werkomgeving gaat niet enkel over een fysieke werkplek op kantoor of op de bouw. Ook een veilige digitale werkomgeving vraagt aandacht. Met het oog op veilig ondernemen...

Slimme technieken verlichten hoge energieprijzen

De hoge energieprijzen raken iedereen. Ondanks dat het kabinet tijdens Prinsjesdag het prijsplafond introduceerde, geldt dit vooralsnog alleen voor huishoudens. Meerdere grootverbruikers van energie in de industrie draaiden hun...