Duurzame installateur Duurzame installateur

Koers houden op weg naar meest duurzame installateur

‘Bij Hoppenbrouwers beseffen we goed dat technische oplossingen dé sleutel zijn in de energietransitie van onze maatschappij. Vraagstukken en regelgeving zijn steeds complexer, waardoor klanten behoefte hebben aan technische vakmensen die hen van A tot Z kunnen adviseren. In 2020 hebben we opnieuw stappen gezet om ons verder te ontwikkelen naar de rol van duurzaamheidsadviseur’, aldus Wouter Hendrickx, clusterleider Duurzame Energie.

Duurzaamheidsadviseur in coronatijd

‘We hebben het afgelopen jaar tijdens de eerste coronagolf gezien dat er een duidelijke stop was op de verduurzaming van bestaande panden, maar dat in de nieuwbouw de vraag naar duurzame installaties onverminderd hoog bleef. In het tweede deel van 2020 hebben we de vraag weer zien aantrekken in de bestaande bouw. We verwachten in 2021 bovendien een inhaalslag’, vertelt projectleider Bas Tekath. Door de sterke verduurzaming van wonen en werken neemt de vraag naar de diensten van Hoppenbrouwers alleen maar toe. Zo heeft de behoefte van de maatschappij om minder CO2 uit te stoten veel invloed op installaties. Al vanaf juli 2018 moeten bijvoorbeeld alle nieuw te bouwen panden gasloos worden opgeleverd. ‘In de rol van duurzaamheidsadviseur adviseren we onze klanten over duurzame, technische oplossingen. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van wko-installaties, laadpalen, led-verlichting, warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers en over de begeleiding van de overstap naar ‘all-electric’. Doordat wij zowel elektrotechniek (E) als werktuigbouwkunde (W) in huis hebben, kunnen we klanten goed adviseren op het gebied van de juiste installatiekeuze qua energieverbruik’, vertelt Wouter Hendrickx trots.

Naast zonnepanelen kopen, kun je bij Hoppenbrouwers Techniek ook terecht voor andere duurzame oplossingen. Denk aan laadpalen, zonneboilers en warmtepompen.

Kennisteam duurzaamheid

Het afgelopen jaar is er een nieuw kennisteam geïnstalleerd dat zich buigt over de duurzaamheidsvraagstukken van klanten. Dit team van adviseurs werkt vestigingsoverschrijdend om zo tot de beste synergie te komen in aanpak en advies. Aan hen de taak om complexe duurzame vraagstukken te vertalen naar concrete technische producten. Ze registreren onder andere energielabels en geven advies over het verbeteren van deze labels. Bovendien vindt Hoppenbrouwers het belangrijk om alle neuzen op het gebied van duurzaamheid dezelfde kant op te krijgen, van monteur tot werkvoorbereider en van engineer tot projectleider. Zo ervaren medewerkers ook welke impact het bedrijf als installateur heeft op de duurzame vraagstukken van klanten.

Duurzaamheids facts & figures

Duurzame bedrijfsvoering

Naast duurzame dienstverlening vindt Hoppenbrouwers het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de wereld om haar heen. Enerzijds vertaalt zich dat in financiële ondersteuning van (lokaal) maatschappelijk verantwoorde projecten, anderzijds in de manier waarop Hoppenbrouwers in haar bedrijfsvoering omgaat met duurzaamheid. Hierin maakt het bedrijf concrete stappen. Na ondertekening van het Manifest Energietransitie van Techniek Nederland in 2017 heeft ze een eigen milieumanagementsysteem ingericht, zodat het bedrijf scherp kan zijn op ontwikkelingen op dit vlak. Ook heeft Hoppenbrouwers stappen gemaakt met het verduurzamen van haar bedrijfspanden door de aanleg van zonnepanelen, verlichtingssensoren en waterinfiltratiesystemen. Ze is ook scherp op afvalscheiding en de gezamenlijke inkoop van ECOstroom. Uiteraard heeft Hoppenbrouwers veel oog voor CO2-uitstoot. In samenwerking met een externe partij brengt het bedrijf haar CO2-uitstoot ieder jaar in kaart. De grootste uitstoot komt vanuit het wagenpark, daarom bestaat het wagenpark voor een steeds groter deel uit elektrische auto’s. Ze werkt aan CO2-neutraal gebouwde panden en weet jaarlijks een daling van de CO2-uitstoot te realiseren. In 2020 is dit een daling van 9% per FTE. Hoppenbrouwers heeft de ambitie om in 2040 volledig CO2-neutraal te zijn.

Maatschappelijke projecten

Als het gaat om sponsoring wil Hoppenbrouwers graag dat een doel, project of evenement mensen bij elkaar brengt, persoonlijke ontwikkeling stimuleert en betrokkenheid toont bij de lokale gemeenschap. De aandacht gaat hierbij uit naar de jeugd; de technici van morgen. Denk hierbij aan sponsoring van diverse projecten zoals Ontdekstation 013 in Tilburg en De Uitvindfabriek in Breda, maar ook aan het mede organiseren van de Dag van de Installatietechniek en ondersteuning van het technisch onderwijs op basisscholen. In het kader van social return biedt ze voor mensen die wat verder van de arbeidsmarkt af staan diverse mogelijkheden voor een leer- of werktraject. Naast het promoten van techniek toont Hoppenbrouwers ook middels sport en cultuur haar lokale betrokkenheid. Zo sponsort ze meerdere sportclubs, van de lokale wielervereniging of voetbalclub tot grote (sport) evenementen.

ROC Tilburg en Hoppenbrouwers lanceren een nieuw mbo 2-traject voor zij-instromers!

Ben jij of ken jij iemand die graag een overstap naar de techniek maakt, maar hier nog niet de juiste papieren voor heeft? Dan kun je vanaf september 2022...

Wees er op tijd bij: SDE++ voor zonnepanelen

Er komt een nieuwe subsidieronde aan voor de aanleg van zonnepanelen voor bedrijven met een grootverbruikersaansluiting. De Subsidie Duurzame Energie ++ (SDE++) regeling vindt dit jaar maar één keer...

Een comfortabele elektrische bedrijfswagen op pad voor Hoppenbrouwers

Het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering staat al enige tijd hoog op de agenda. Hierin zijn al belangrijke stappen gezet, zoals de overstap naar het enkel aanschaffen van elektrische...

Van recirculatie naar gezonde ventilatie

Ventilatie op kantoor is de afgelopen twee jaar nog nooit zo’n veelbesproken agendapunt voor bedrijven geweest. Nu het einde van de pandemie langzaam in zicht komt, is de vraag:...

Veilig ondernemen | Hoppenbrouwers Techniek helpt

Brand, dat overkomt ons toch niet. Denk je. Totdat er kortsluiting ontstaat en je jouw bedrijfspand, jouw droom, in vlammen ziet opgaan. Ander scenario: je kiest ervoor om geen...

Samen bouwen aan de toekomst

Afgelopen jaar heeft wederom bevestigd dat we een geweldig fundament hebben om samen verder te kunnen bouwen aan ons mooie bedrijf. In de zomer werden we getroffen door een...

De groei van ons familiebedrijf

Crisisbestendigheid is een belangrijke pijler binnen onze bedrijfsfilosofie om ons familiebedrijf financieel gezond te houden. Dat is afgelopen jaar weer heel duidelijk geworden. De (zakelijke) gevolgen van corona hebben...

We werken veilig of we doen het niet

Wij zetten onze medewerkers op één en vinden het dan ook heel belangrijk dat ze elke dag weer veilig thuiskomen. Veiligheid zit sterk verweven in onze cultuur en moet...

Versnelling van onze duurzaamheidsambities

Duurzaamheidsthema’s als klimaatadaptatie, CO2-reductie, circulair ondernemen, energietransitie en de bouw van duurzame woningen staan allemaal hoog op de maatschappelijke agenda. Zo ook bij ons bedrijf. Enerzijds als het gaat...

Groeiende rol voor zonen

Een familiebedrijf kijkt verder dan een kwartaal. Met onze langetermijnvisie borgen we de toekomst van ons bedrijf. Henny de Haas denkt nog niet aan zijn pensioen. Maar mocht die...

Samen bouwen aan de beste werkgever

Ook op het gebied van werkgeverschap zijn we ambitieus. In 2030 willen we gegroeid zijn van 1600 naar 5000 medewerkers verdeeld over 40 vestigingen en als familiebedrijf de beste...

Regionale samenwerking geeft ruimte aan totaaldienstverlening

Om onze snelle groei beheersbaar te houden en klanten optimaal te kunnen blijven bedienen, werken onze vestigingen steeds nauwer samen op regionaal niveau. Op deze manier kunnen ze hun...