Duurzame installateur Duurzame installateur

Koers houden op weg naar meest duurzame installateur

‘Bij Hoppenbrouwers beseffen we goed dat technische oplossingen dé sleutel zijn in de energietransitie van onze maatschappij. Vraagstukken en regelgeving zijn steeds complexer, waardoor klanten behoefte hebben aan technische vakmensen die hen van A tot Z kunnen adviseren. In 2020 hebben we opnieuw stappen gezet om ons verder te ontwikkelen naar de rol van duurzaamheidsadviseur’, aldus Wouter Hendrickx, clusterleider Duurzame Energie.

Duurzaamheidsadviseur in coronatijd

‘We hebben het afgelopen jaar tijdens de eerste coronagolf gezien dat er een duidelijke stop was op de verduurzaming van bestaande panden, maar dat in de nieuwbouw de vraag naar duurzame installaties onverminderd hoog bleef. In het tweede deel van 2020 hebben we de vraag weer zien aantrekken in de bestaande bouw. We verwachten in 2021 bovendien een inhaalslag’, vertelt projectleider Bas Tekath. Door de sterke verduurzaming van wonen en werken neemt de vraag naar de diensten van Hoppenbrouwers alleen maar toe. Zo heeft de behoefte van de maatschappij om minder CO2 uit te stoten veel invloed op installaties. Al vanaf juli 2018 moeten bijvoorbeeld alle nieuw te bouwen panden gasloos worden opgeleverd. ‘In de rol van duurzaamheidsadviseur adviseren we onze klanten over duurzame, technische oplossingen. Zoals bijvoorbeeld het plaatsen van wko-installaties, laadpalen, led-verlichting, warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers en over de begeleiding van de overstap naar ‘all-electric’. Doordat wij zowel elektrotechniek (E) als werktuigbouwkunde (W) in huis hebben, kunnen we klanten goed adviseren op het gebied van de juiste installatiekeuze qua energieverbruik’, vertelt Wouter Hendrickx trots.

Naast zonnepanelen kopen, kun je bij Hoppenbrouwers Techniek ook terecht voor andere duurzame oplossingen. Denk aan laadpalen, zonneboilers en warmtepompen.

Kennisteam duurzaamheid

Het afgelopen jaar is er een nieuw kennisteam geïnstalleerd dat zich buigt over de duurzaamheidsvraagstukken van klanten. Dit team van adviseurs werkt vestigingsoverschrijdend om zo tot de beste synergie te komen in aanpak en advies. Aan hen de taak om complexe duurzame vraagstukken te vertalen naar concrete technische producten. Ze registreren onder andere energielabels en geven advies over het verbeteren van deze labels. Bovendien vindt Hoppenbrouwers het belangrijk om alle neuzen op het gebied van duurzaamheid dezelfde kant op te krijgen, van monteur tot werkvoorbereider en van engineer tot projectleider. Zo ervaren medewerkers ook welke impact het bedrijf als installateur heeft op de duurzame vraagstukken van klanten.

Duurzaamheids facts & figures

Duurzame bedrijfsvoering

Naast duurzame dienstverlening vindt Hoppenbrouwers het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de wereld om haar heen. Enerzijds vertaalt zich dat in financiële ondersteuning van (lokaal) maatschappelijk verantwoorde projecten, anderzijds in de manier waarop Hoppenbrouwers in haar bedrijfsvoering omgaat met duurzaamheid. Hierin maakt het bedrijf concrete stappen. Na ondertekening van het Manifest Energietransitie van Techniek Nederland in 2017 heeft ze een eigen milieumanagementsysteem ingericht, zodat het bedrijf scherp kan zijn op ontwikkelingen op dit vlak. Ook heeft Hoppenbrouwers stappen gemaakt met het verduurzamen van haar bedrijfspanden door de aanleg van zonnepanelen, verlichtingssensoren en waterinfiltratiesystemen. Ze is ook scherp op afvalscheiding en de gezamenlijke inkoop van ECOstroom. Uiteraard heeft Hoppenbrouwers veel oog voor CO2-uitstoot. In samenwerking met een externe partij brengt het bedrijf haar CO2-uitstoot ieder jaar in kaart. De grootste uitstoot komt vanuit het wagenpark, daarom bestaat het wagenpark voor een steeds groter deel uit elektrische auto’s. Ze werkt aan CO2-neutraal gebouwde panden en weet jaarlijks een daling van de CO2-uitstoot te realiseren. In 2020 is dit een daling van 9% per FTE. Hoppenbrouwers heeft de ambitie om in 2040 volledig CO2-neutraal te zijn.

Maatschappelijke projecten

Als het gaat om sponsoring wil Hoppenbrouwers graag dat een doel, project of evenement mensen bij elkaar brengt, persoonlijke ontwikkeling stimuleert en betrokkenheid toont bij de lokale gemeenschap. De aandacht gaat hierbij uit naar de jeugd; de technici van morgen. Denk hierbij aan sponsoring van diverse projecten zoals Ontdekstation 013 in Tilburg en De Uitvindfabriek in Breda, maar ook aan het mede organiseren van de Dag van de Installatietechniek en ondersteuning van het technisch onderwijs op basisscholen. In het kader van social return biedt ze voor mensen die wat verder van de arbeidsmarkt af staan diverse mogelijkheden voor een leer- of werktraject. Naast het promoten van techniek toont Hoppenbrouwers ook middels sport en cultuur haar lokale betrokkenheid. Zo sponsort ze meerdere sportclubs, van de lokale wielervereniging of voetbalclub tot grote (sport) evenementen.

Zet de BIM-methode in voor jouw bouwproject

De BIM-methode is sinds vorig jaar een veelgebruikte werkwijze voor onze mensen. BIM zorgt voor een efficiëntere werkwijze voor hoofd- en ondernemers. Tijdens het voortraject en tijdens de bouw....

Efficiënter werken met BIM

Waar jaren geleden 2D tekenen dé werkwijze was voor de ontwerpers van Hoppenbrouwers Techniek, werken zij nu volop met 3D-modellen. De officiële benaming hiervoor is Building Information Model, oftewel...

Vijf redenen om Leren & Werken te combineren bij Hoppenbrouwers

Werken voor je geld maar wel blijven leren? Dat kan! En zelfs zonder diploma. Zo kun je bij Hoppenbrouwers Techniek leren en werken combineren door het volgen van een...

Huis ventileren met een warmteterugwininstallatie

Wanneer de eerste nieuwbouwplannen op de tekentafel liggen, komt niet meer de EPC-berekening aan bod, maar BENG. Dit zijn de verplichte eisen voor alle nieuwbouw sinds 1 januari 2021...

Goede ventilatie op scholen: zo pak je dat aan

Voldoen de huidige luchtinstallaties nog aan de wet- en regelgeving? En komen die met de adviezen vanuit het RIVM overeen? Over de antwoorden zijn bij onderwijsinstellingen twijfels, die René...

Luchtbehandeling voor kantoren

Verbeter de luchtkwaliteit op de werkvloer en er ontstaat een positieve kettingreactie. Het draagt bij aan een prettige werksfeer, verhoogt de productiviteit en beperkt het ziekteverzuim. Met die drie...

Wat betekent de energietransitie voor de woningbouw?

De energietransitie gaat de woningbouw niet onopgemerkt voorbij. Huizen worden geacht vanaf 2050 energieneutraal te zijn. Oftewel weg met het aardgas en laat betere isolatie en duurzaam energie opwekken...

Invloed van de energietransitie op onderwijssector

Voorbereiden op de energietransitie binnen het onderwijs Kantoorpanden en woningen komen direct in aanraking met de energietransitie door wet- en regelgeving waar beide sectoren aan moeten voldoen. Het onderwijs...

Trends in industrie

“Data is al lange tijd het gouden woord”, vertelt Roel Hoosemans, directeur Industrie – Water & Infra bij Hoppenbrouwers Techniek. “Ik voel dat organisaties steeds meer het belang van data inzien. En niet alleen dat. Het vertaalt zich steeds meer naar...

Hoe verduurzaam je jouw huis?

Het idee om jouw huis energiezuinig te maken, speelt al een tijdje met je gedachten. Daarom ben je op zoek naar interessante voordelen die je het laatste zetje geven....

Kosten van energiebeheersing

Hoe het kostenplaatje van energiebeheersing binnen jouw bedrijf eruitziet, hangt van veel factoren af. Is het jouw doel om de energierekening te verlagen of is een beter milieu jouw drijfveer? Ook is het soort pand van belang. Zo is nieuwbouw uitstekend geïsoleerd en...

Vijf redenen voor een bbl-traject bij Hoppenbrouwers

Heb je interesse in techniek en leer je liever door te doen? Dan is een bbl-traject bij Hoppenbrouwers Techniek iets voor jou! Wij zetten alvast vijf goede redenen voor...