RI&E, Risico Inventarisatie & Evaluatie RI&E, Risico Inventarisatie & Evaluatie

Veilige machines met een Risico Inventarisatie & Evaluatie

Als werkgever en beheerder van een machinepark is het volgens de Arbowet verplicht om veilige machines ter beschikking te stellen aan werknemers. Ze moeten voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Een Risico Inventarisatie & Evaluatie is hierbij een verplicht onderdeel.

Het is erg belangrijk om periodiek een RI&E uit te (laten) voeren. Niet alleen omdat het verplicht is, maar vooral voor de veiligheid van het belangrijkste component van jouw organisatie: de werknemers. Het brengt alle mogelijke risico’s in kaart.

Hoe werkt een RI&E?

Bij jou op locatie worden door onze machineveiligheidsdeskundige per machine de aanwezige risico’s in kaart gebracht. Daarna worden de risico’s geanalyseerd en wordt vastgesteld wat de ernst van het risico is en op welke termijn het aangepakt zou moeten worden.

Hoppenbrouwers levert de resultaten in een overzichtelijk rapport waarna de werkgever aan de slag kan met het structureel aanpakken van de risico’s.

Deze rapportage:

  • Geeft inzicht in alle uit het werk voortkomende risico’s ten aanzien van machineveiligheid;
  • Geeft aan welke risico’s als eerste aangepakt moeten worden;
  • Geeft een goed handvat om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Samengevat kun je het volgende van ons verwachten:

  • Een bedrijfsbezoek door onze deskundige adviseur;
  • Risico-inventarisatie van het machinepark;
  • Een praktische rapportage geschreven door de adviseur met een plan van aanpak voor risicoreductie, op maat voor jouw bedrijf.