NEN3140 en NEN1010

NEN3140 en NEN1010

Een veilige installatie en gecertificeerde inspectie volgens de NEN1010 en NEN3140 norm.

NEN 1010

De NEN 1010 is de norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. Hoppenbrouwers ontwerpt laagspanningsinstallaties conform de NEN 1010. De NEN 1010 is dan ook een echte productnorm. Als de "installatie" af is geldt de norm niet meer. Dit blijft zo totdat de installatie weer wordt gewijzigd. De norm NEN 1010 is een minimumeis waaraan wettelijk voldaan moet worden.

 

NEN 3140

De huidige Arbo-wet (zie artikel 3.4, “Elektrische installaties”) verplicht de werkgevers om de werknemers en derden (bezoeker, inleners, etc,) een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. De werkgever zal er zorg voor moeten dragen dat de elektrotechnische installatie aantoonbaar periodiek gecontroleerd wordt op de veiligheid van de installatie.

 

Periodieke controle

Een elektrotechnische installatie is onderhevig aan slijtage door onder andere gebruik en veroudering, daarom dient u uw elektrotechnische installatie periodiek te laten inspecteren zodat u verzekerd bent van een veilige installatie. Bovendien kunt naar de arbeidsinspectie en verzekeraars aantonen dat al het mogelijke is gedaan om ongevallen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

 

Visuele en meettechnische inspectie

Met een visuele inspectie kan al in een vroeg stadium bekeken worden wat de eventuele tekortkomingen aan de elektrotechnische installatie zijn. Door na een visuele inspectie ook een meettechnische inspectie uit te voeren wordt duidelijk gemaakt wat de eventuele afwijkingen in belasting of beveiliging zijn.

 

Normen

De NEN 3140 is geen wet. Maar in geval van calamiteiten moet u aantonen dat de installatie veilig is. De rechter en de arbeidsinspectie hanteren deze norm als minimale eis om te beoordelen of de veiligheid gewaarborgd is.

 

Criteria van toezicht

Met dit certificaat is Hoppenbrouwers bevoegd periodieke inspecties aan bestaande installaties en elektrische arbeidsmiddelen uit te voeren. Hierdoor weet u dat onze uitgebreide inspecties voldoen aan de eisen die de arbeidsinspectie stelt.

 

Door veranderingen binnen deze normen en om voldoende onderricht te blijven volgen onze medewerkers één keer in de twee jaar een herhalingscursus voor NEN1010 & NEN3140.

 

Indien u de zorg voor het inspecteren van uw elektrische installatie aan Hoppenbrouwers uitbesteedt, wordt uw installatie aan de hand van de huidige norm(en) getoetst. U ontvangt na de inspectie een rapport met onze bevindingen en een verbeteradvies. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Inspectie & Onderhoud.

 

Vraag hier direct geheel vrijblijvend een offerte op voor uw NEN3140 inspectie.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail