Machineveiligheid

Machineveiligheid

Machineveiligheid voor u en uw medewerkers

Machineveiligheid heeft als doel een veilige en gebruiksvriendelijke werkomgeving voor medewerkers. De term ‘machineveiligheid’ wordt gebruikt bij het bouwen en veilig beheren van machines en machineparken. Daarbij gaat het niet alleen om de veiligheid van besturingssystemen maar ook om mechanische afschermingen en ergonomie.

 

Hoppenbrouwers Techniek is gecertificeerd als Certified Machinery Safety Expert (CMSE), een internationaal erkende kwalificatie. Onze vakkundige medewerkers helpen u uw machinepark en werkomgeving van medewerkers veilig te houden volgens de laatste normen en wetgeving.

 

Wij helpen u bij:

  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van uw machinepark
  • Begeleiding van CE trajecten
  • Het opstellen van een Safety-concept
  • Ontwerp en validatie van veiligheidsbesturingen
  • Begeleiding inkoop machines en productielijnen

 

Voor wie is machineveiligheid van belang?

Machinebouwers

De Warenwet verplicht de machinebouwer om machines zo te bouwen dat ze voldoen aan de Europese richtlijnen (CE, Conformité Européenne).

Ook bij aanpassingen aan machines of het koppelen van meerdere machines tot één geheel dienen deze aan de relevante richtlijnen te voldoen. Hoppenbrouwers voert voor u een risicobeoordeling uit waarbij we onze bevindingen overzichtelijk rapporteren. In een plan van aanpak adviseren wij hoe u de huidige risico's kunt reduceren. Het waarborgen van de gebruiksvriendelijkheid van de machine(s) is ons uitgangspunt. 

 

Werkgevers en machinebeheerders

De Arbowet verplicht werkgevers tot het ter beschikking stellen van veilige machines, die voldoen aan de richtlijn arbeidsmiddelen, aan uw werknemers. Naast het correct installeren en in gebruik nemen van machines is het ook verplicht om periodiek een Risico Inventarisatie en Evaluatie(RI&E) uit te laten voeren.
Afhankelijk van hoe vaak de machine gebruikt wordt, door wie en wat de omstandigheden zijn waarin de machine draait wordt de frequentie van een RI&E vastgesteld. Bij iedere substantiële wijziging aan een machine dient een risicobeoordeling opnieuw uitgevoerd te worden.

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail