Machinebesturingen

Machinebesturingen

Machinebesturingen NEN-EN-IEC 60204-1

Regelmatige inspecties van uw installaties en machines zijn belangrijk. Hiermee voorkomt u schade door het onverwachts uitvallen van uw productieproces. U creëert zo bovendien een veilige werkomgeving voor uw medewerkers, wat u als werkgever verplicht bent.

 

Besturingskasten en elektrische installatiedelen van machines vallen niet onder de NEN1010 maar onder de NEN-EN-IEC 60204-1 (elektrische uitrusting machines).  Deze Europese norm is formeel gekoppeld aan de machinerichtlijn 2006/42/EG. De scheiding tussen de NEN1010 en de EN 60204-1 ligt op het punt waar de voeding vanuit de installatie op de hoofdschakelaar van de machine is aangesloten.

 

De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  • Het controleren van elektrische schema’s;

  • Het beoordelen van de besturingskast op basis van EN 60204-1;

  • Het controleren van veiligheidscircuits;

  • Het meten en beproeven van de automatische uitschakeling van de voeding.

 

Hoppenbrouwers kan deze inspectie voor u uitvoeren. U ontvangt na de inspectie een duidelijke rapportage met de eventuele gebreken. Waar mogelijk zal bij constatering van een gebrek deze worden vastgelegd op foto en worden opgenomen in de rapportage.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Inspectie & Onderhoud.

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail