Keuring arbeidsmiddelen

Keuring arbeidsmiddelen

Elektrische apparaten

Een werkgever is verplicht om ervoor te zorgen dat zijn personeel veilige arbeidsmiddelen ter beschikking heeft. Door middel van periodieke inspecties, die wij voor u uit kunnen voeren, kunt u aan deze verplichting voldoen.

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie Richtlijn Arbeidsmiddelen(2009/104/EG)

Als beheerder van een machinepark bent u volgens de Arbowet verplicht om veilige machines ter beschikking te stellen aan uw werknemers en dienen uw machines te voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen. U dient periodiek uw machines te (laten) toetsen aan deze richtlijn, de frequentie is afhankelijk van een aantal (omgevings)factoren. Wij kunnen u hierin adviseren en de RI&E's voor u uitvoeren. De bevindingen worden overzichtelijk gerapporteerd met verwijzing naar de gebruikte norm. Tevens bevat het rapport een plan van aanpak voor risico-reductie. Ons uitgangspunt hierbij is dat de gebruiksvriendelijkheid van de machine gewaarborgd blijft.

 

Veiligheid

Elektrische arbeidsmiddelen kunnen een oorzaak zijn van incidenten met letselschade aan personen. Mede doordat de kans op beschadiging, door regelmatig gebruik, hierbij vrij groot is. Denk hierbij aan defecte aansluitsnoeren, beschadigde behuizing, verminderde isolatiewaarde en/of ondeugdelijk gebruik. Het is dus noodzakelijk dat er periodiek een controle uitgevoerd wordt op alle elektrische arbeidsmiddelen.

 

Onderhoudsovereenkomsten

Met een onderhoudsovereenkomst kunnen we de totale zorg voor periodieke inspecties en onderhoud uit handen nemen. U bent hiermee verzekerd van een veilige werkomgeving die voldoet aan de wettelijke eisen.

 

Vraag hier direct geheel vrijblijvend een offerte op voor uw keuring van arbeidsmiddelen.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail